Na Noord en Westkant nu Zuid- en Oostkant Parade aan de beurt

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2012 | Gewijzigd op: 02-04-2012
De Parade is aan twee kanten klaar. Momenteel wordt door Van de Haterd aan de Zuidkop van de Parade gewerkt. Daar komt de straat haaks op het theater die in verbinding staat met de Lange Putstraat te vervallen. Het parkeereiland wordt bij de Parade getrokken. De bushalten schuiven iets op richting de voormalige Weesstraat [nu Parade 13 t/m 22]

In de vroegere Weesstraat,nu Parade nrs. 13 t/m 22, komt de nieuwe rijbaan te liggen met aanpalend de bushalten.
foto © paul kriele, 28 januari 2012.

Hieronder het artikel 'Tijdschema van reconstructie Parade' dd. 2 september 2011.
Werkzaamheden Parade Zijn verdeeld over 2011 en 2012 [vier fasen].
Het plein zelf komt pas aan de beurt vanaf 7 november 2011.
Eerst wordt begonnen met de weg en de trottoirs aan de Westzijde ofwel horecakant
.

foto © paul kriele, 23 september 2011.

In 2011  [2 fasen]
Fase 1
-van maandag 26 september t/m vrijdag 14 oktober 2011: Aanleg rijbaan met gebakken klinkers aan de westzijde [cafézijde] van de Parade. 
-van maandag 17  oktober t/m vrijdag 4 november 2011: aanleg trottoir met een nieuwe tegel ook westzijde.

De bushokjes gaan tijdelijk naar de zijde Weesstraat.

foto © paul kriele, 1 september 2011.

2011 Fase 2
-van maandag 7 t/m vrijdag 18 november 2011: Inrichten noordzijde [kerkzijde] door hergebruik van de bestaande keien.

Als belangrijkste uitgangspunten geldt: 
- Handhaven van de bomen.
- Hergebruik van de bestaande granieten keien.
- Aanleg van de wegen met gebakken klinkers.
- Aanleg van trottoirs met een nieuwe tegel.
 

Juli 2011: de Parade lag klaar voor de openlucht opera. Hoe dat in 2012 zal gaan...?

foto © paul kriele, 7 juli 2011.

In 2012 fasen 2a, 3 en 4

- de rijbaan en de parkeervakken worden voorzien van de definitieve bestrating.
- herinrichten van het plein onder en tussen de bomen.
-oostzijde [pastorie/theaterzijde].

De totale herinrichting van de Parade is vóór de bouwvakvakantie  [eind juli] 2012 klaar.
De twee bushokjes aan de zuidkant van de Parade worden in fase 1 verplaatst naar hun definitieve locatie aan de (voormalige) Weesstraat. Hierdoor komen er twee (nu nog tijdelijke) parkeerplaatsen te vervallen.

Bereikbaarheid
Tijdens fase 1a september/ oktober 2011] zijn de kruisingen met Kerkstraat, Lange Putstraat en Peperstraat voor één week afgesloten. Tijdens fase 2 [november 2011] wordt de kruising met de Choorstraat voor korte tijd afgesloten. Tijdens fase 4 [aanpak Oostzijde] wordt de kruising met de Triniteitstraat voor korte tijd afgesloten. 


Terug naar boven