Laatste fase herinrichting Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2012 | Gewijzigd op: 24-02-2012
Meteen na carnaval werd begonnen met de laatste fase van de herinrichting van de Parade: her-aanleg van de wandelpaden om het plein heen en de parkeervakken. Voorafgaand aan dit traject zijn alle boomstammen- uit voorzorg- van houten latten voorzien.
Kort vóór carnaval verrichtte aannemer Van de Haterd uit Geffen nog het afrondende werk aan de Zuidzijde met de her-aanleg van de weg langs de Parade, de nummers 13 t/m18 [vroegere Weesstraat] afgerond. Daar komt straks al het verkeer door. Ook zijn er dan twee bushokjes, die nu nog aan de rand van het plein staan, gerealiseerd.

Na het opnieuw aanleggen van de rijbaan [voor de café's] en de parkeervakken is nu het herinrichten van het plein onder en tussen de bomen aan de gang.
Na het maken van de wandelpaden,waarvoor de streefdatum 18 mei 2012 is, volgt de een na laatste fase 3: de herinrichting van de asfaltrijbaan, onder de bomen aan de zuidzijde en de kruisingen met de Korte Putstraat en de Peperstraat.
De allerlaatste fase is de herinrichting aan de Oostkant van de Parade [TheateradParade].

Oplevering en feitelijke afsluiting van het veel omvattend karwei staat voor  half  juli  2012 gepland.

Meteen na carnaval werd begonnen met de laatste fasen 3 en 4 van de herinrichting van de Parade. De kastanjebomen kregen een houten jasje.

foto © paul kriele, 23 februari 2012.

De totale herinrichting van de Parade is vóór de bouwvakvakantie [eind juli] 2012 klaar.