Parade bijna klaar: 'peperbus' terug / bushaltes verplaatst

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2012 | Gewijzigd op: 21-05-2012
situatie 21 mei 2012 Laatste steentjes
Aan de rand bij de Sint Jan maar straks ook nog bij TheateradParade, en  bij de Lange Putstraat moeten er nog wat steentjes gelegd worden. Maar 'het veld' is klaar..
foto's © paul kriele, 21 mei 2012. De laatste steentes op twee plekken na... Op het kruispunt bij het Theater en bij de Lange Putstraat volgt ook nog een reconstructie.

situatie 8 mei 2012' de 'Weesstraat'[Parade12-18]  is klaar en de  bushalten ook
De nieuwe verkeersstrook langszijde panden aan de Parade 14-18 is klaar evenbals de bushalten, maar de trottoirs moeten nog worden afgewerkt.
foto © paul kriele, 8 mei 2012.

Portugese stratenmakers
Portugese stratenmakers vaklui die snel werken. foto's © paul kriele, 19  en 27 maart  2012.

Bericht 30 maart 2012 Parade voor een groot deel klaar
Momenteel [week 13] wordt bestaand meubilair, zoals banken, de bushaltes en een elektriciteitshuisje geplaatst.
De bushaltes staan al op het nieuwe eiland aan de zijde van de voormalig Weesstraat, ofwel Parade 14 t/m 18.
De tot deze week gebruikte verkeersroute, recht naar de Lange Putstraat lopende, is komen te vervallen.

foto's © paul kriele, 30 maart 2012. Het nieuw te bestraten plein is -op een enkele sleuf na- klaar.

Ook nieuw in het straatbeeld is de ouderwetse 'peperbus'. Die zuil dient als transformatorhuis om de stroom uit de centrale terug te brengen naar 10 Kvolt.  In de vorige eeuw, nog vóór de Tweede Wereldoorlog, stonden er in de stad dergelijke transformatiehuizen,die ook als reclamezuil dienden. Ook die functie gaat  de peperbus in de stad innemen.
Op de Oude Hulst staat een modern - in bakstenen uitgevoerd - transformatiehuis.

De nieuwe verkeersstraat die voortaan vlak langs Parade 14 t/ 18 loopt. De bushaltes zijn in zuidelijke richting opgeschoven en staan op het 'eiland'.
Door zijn vorm kreeg dit soort transformatiehuizen de bijnaam peperbus. zie toelichtingen.
foto's © paul kriele, 30 maart  2012.
Een peperbus anno 2012 staat op het eiland dichtbij het terras van TheateradParade. 

Toelichting door Enexis bij de perebus
In dit -officieel geheten - transformatorstation wordt 10.000 volt (10kV) omgezet naar laagspanning 230 volt spanningsniveau naar woningen en naar MKB [detailhandel]- klanten.
Op zijn beurt gaat vanauit het transformatorstation wederom 10.000 volt (middenspanning) naar andere stations of klanten die veel vermogen nodig hebben.
In feite wordt de elektriciteit verdeeld naar andere delen in het centrum. Bij storingen is het handig om snel een gedeelte uit te kunnen schakelen of weer een andere (reserve) kabel in te schakelen zodat de klanten weer snel elektriciteit hebben.

Toelichting door gemeente bij de peperbus
In de herinrichting van de Parade worden goede voorzieningen meegenomen voor de evenementen op het plein (electra, water, riolering).
Voor het eigen netwerk is een transformatorstation met middenspanning nodig. Deze kan niet ondergronds, aangezien de Parade een archeologisch monument is.
Als alternatief voor een ‘standaard’ transformatorhuis op het plein is gekozen voor deze betonnen zuil, een ‘ouderwetse’ peperbus. Hier is de transformator in opgenomen.
De Peperbus zal nog worden ombouwd met een (ronde) glazen vitrine. In deze vitrine zal ruimte zijn voor uitingen van culturele aard, citymarketing, evenementenpromotie (VVV, Kring Vrienden) en voor promotie van en voor het theater aan de parade. Geen commerciële exploitatie en commerciële uitingen.


Terug naar boven