Herinrichting Maijweg:autoluw, groen&parkeerplekken in Q-parkgarage

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2019 | Gewijzigd op: 13-07-2019
Eindelijk parkeergarage Maijweg voor omwonenden en  groen in te richten straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
 
Plattegrond van de in oktober 2019 nieuw in te richten Maijweg.
Bovenin het spooremplacement en onderin de woningen aan de Mayweg.
Uiterst links de doodlopende straat.

Licht en donker groen duidt op plantenbakken, hagen en bomen. De cirkels
duiden op zit-en  speelplekken. De geveltuintjes blijven gehandhaafd. 
 

De gemeente heeft eindelijk – na 20 jaar- de klus geklaard om aan omwonenden een autoluwe met groen en speelplekken en een groene parkeergaragewand, ingerichte straat te geven. Opstakel was met name de 105 plaatsen* die de omwonenden, al voorafgaand aan de werkzaamheden in oktober 2019, in de garage van Q-park mogen gaan benutten. Dat geldend tarief van € 42,50 voor een parkeerplek voor vergunningenhouders van Maijweg, Guldenvliesstraat en Hertogstraat is met NS voor een termijn van 20 jaar vastgelegd. Het bedrag is niet hoger dan wat zij nu al betalen en sluit aan op het tarief dat in de wijken van toepassing is. Die termijn was voor de gemeente al een struikelblok maar al vanaf de aanvang met de omwonenden afgesproken.
 Nadat de porcedure van het omzetten van de vergunningen is afgerond kunnen de parkeerplekken in de Q-parkgarage al vóór de werkzaamheden van riolering e.d. worden ingenomen.

'*Tekort aan parkeerplekken/beloften niet nagekomen... 
Daarmee zijn zeker niet alle omwoneden en bedrijven een plek gegund. Zeker niet de 224 vergunningenhouders en de bewoners van de tussen straten Hertogstraat en Guldenvliesstraat, straten  die ook autovrij worden. Zij moeten parkeren op de naast de ovonde op het Julianaplein parkeerstrook waar maar 24 parkeerplekken voor handen zijn, zo schrijft Michelle van den Heuvel  namens de buurtbewoners Koningsweg in het BD dd. 13072019. Kortom een misser van wethouder Ufuk Kâyha.  en niet in overeenstemming met zijn beloften aan de bewonrrs van de buurt.
 
De parkeerplekken langs de Maijweg komen te  vervallen
tbv zeven bomen, speel- en zitplekken en kleine fietsenstallinkjes.
105 omwonenden van drie straten krijgen
een vergunningenplek toegewezen in de garage van Q-park.


foto's © paul kriele, 22 februari 2018.
.......................................................................................................................
 

 


Wethouder Ufuk Kâyha, die zich al als raadslid van Groen Links met de herinrichting en parkeertoewijzing heeft beziggehouden, is enorm trots, ook al omdat naast die realisatie, er extra [bovenop de € 900.000], ruim een half miljoen in dit project is gestoken. Dat bedrag omvat naast de herinrichting van de Mayweg , inclusief een nieuwe riolering en een aftap van regenwater naar de Dommel. Studenten van de HAS hebben de inrichting van de straat, die doodlopend wordt ontworpen. In de straat komen zeven bomen erbij, verdwijnt er eentje, groen voorzieningen en wat zit-en speelplekken en wat kleinere fietsenstallingen. Zoals de wethouder zelf ook aangeeft aan het slot van een persgesprek op dinsdag 25 juni 2019, zijn ook de bewoners, verenigd in Zakkend Zand en woordvoerster, Annemarie Bom tevreden en komt er bovenal een eind aan de verkeersoverlast, en hebben als de werkzaamheden zijn afgerond, 105 omwonenden een vaste en overdekte parkeerplek. In september 2019 een maand voordat de werkzaamheden aanvangen, wordt voor hen een inloopbijeenkomst belegd over de parkeertoewijzing en de werkzaamheden.

Terug naar boven