Merel van de Bijl nieuwe algemeen directeur Snijders advocaten

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2022 Danny Snijders heeft na 18 jaar [de start van het advocatenbureau] het bijltje per 1 maart 2022 overgedragen aan Merel van de Bijl als algemeen directeur. Met name de eerste jaren was Danny Snijders naast advocaat voor ondernemers, ook directeur, hoofd inkoop, HR, vastgoed, finance- en relatiemanager. Snijders:'Door de prachtige groei van een kantoor naar inmiddels ruim veertig mensen, zijn nu het grootste stand alone kantoor van ’s-Hertogenbosch en omstreken geworden en bedienen zij inmiddels de top van het bedrijfsleven, banken en instellingen door heel Nederland.

Een volgende groeifase
Dat betekende automatisch ook dat de persoonlijke taken en verantwoordelijkheden van Danny Snijders als algemeen directeur, een fulltime dagtaak werden.Rondom Kerst en Oud & Nieuw, heeft hij zich de vraag gesteld of hij voor de komende vijf jaar, ook de aangewezen Algemeen Directeur moet zijn. Snijders is van mening dat dat niet zo moet zijn. En dat zijn kracht bij de verdere groei gericht moet zijn op de strategische keuzes van de cliënten in conflicten en advies, alsook in de support van de inmiddels opgerichte advocatenkantoren. Tevens heeft de groei vanuit locatie Amsterdam zijn grenzeloze aandacht. Dus meer een rol als ‘founder’ en advocaat dus en minder als Algemeen Directeur/CEO.
Merel van de Bijl, als opvolger
van Danny Snijders, de
nieuwe algemeen directeur
van Snijders advocaten.

Om die reden heb ik gezocht naar de in mijn ogen beste Algemeen Directeur om het kantoor dagdagelijks te leiden.  Het liefst niet een advocaat, maar iemand die fulltime toegewijd die rol heeft. Uiteraard samen met mij als founder.
Daarom heb ik Merel van de Bijl, aan het kantoor verbonden, als Commercieel Directeur, gevraagd en bereid gevonden die rol te gaan vervullen.
Merel is een senior manager, die haar sporen in de corporate wereld op managementvlak heeft verdiend. Ook binnen ons kantoor droeg ze al veel bij aan de bedrijfsmatige sturing. Zij zal de komende jaren voornoemde rol vervullen.