Gemeente: de donderdag vóór carnaval geen formeel carnaval

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2019 | Gewijzigd op: 04-07-2019
.....De B&W heeft besloten dat de donderdag vóór het drie daags carnaval niet als een  formele carnavalsdag wordt aangemerkt. Maar  de evenementen in de Ridderstraat ['Worstenbrôôdwee']  en in de Korte Putstraat ['Roet Korte Put'] zijn evenementen die op donderdag vallen en worden door de gemeente wel toegestaan. 
Het besluit, dat inhoudt dat er in de binnenstad geen vergunningen voor uitbouw en het [buiten] schenken van alcoholische dranken e.d. wordt verleend, is na een  evaluatie van het afgelopen carnaval, voortgekomen. 
Deze donderdag liet  bij gemeente, calamiteitendiensten en de horecaondernemers een toename van bezoekers zien.  Voor de  Oeteldonksche Club en de bewoners is dat geen goede zaak/ de grens is bereikt.
Voor de politie en Stadstoezicht is de huidige viering over vijf dagen, te weten vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag gezien de capaciteit behapbaar.
Bij activiteiten die in strijd zijn met de wet-en regelgeving zal handhavend worden opgetreden.