Oeteldonk: Strijd om eerste ministerschap

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2020 | Gewijzigd op: 29-02-2020
Oeteldonk: Strijd om eerste ministerschap
.....
Links: Anita Maas en rechts Luciën Teurlings zijn beiden kandidaat
om minister-president van de Oeteldonksche Club te worden.  

foto's © oeteldonksche club [l] en paul kriele, 9 november 2014 [r.] 
.........................
Rob van de Laar, oud -minister-president die ondanks dat en na 
zijn recentelijke pensionering, binnen de OC nog aan de touwtjes trekt.


foto © paul kriele, 13 februari 2020.

Het Brabants Dagblad met redacteur Jos van de Ven, die meestal goed is ingevoerd in de organisatie en het wel en wee van de Oeteldonksche Club, heeft het rumoer aangewakkerd rond de opvolging van minister-president Sander van de Gevel. [zie artikel: Vertrek Sander van de Gevel dd.24022020]  
Er zijn twee bewegingen: de modernisten die voorstander zijn van - eindelijk- een vrouwelijke minister. En daar tegenover de behoudende generatie onder leiding van oud-minister-president Rob van de Laar. Voor degenen die hem kennen, iemand die zich niet van zijn stuk laat brengen.
In die polarisatie draait het om de redelijk jonge minister van Financiën Anita Maas en de oud-gediende Luciën Teurlings, voorheen minister van Intocht en later van Protocol en …favoriet bij de onlangs gepensioneerde Van de Laar. Als je de cultuur van Oeteldonk een beetje kent dan kun je voorspellen wie deze strijd wint.
Deze  carnavaleske knoop zal op dinsdagavond  7 april 2020,  als het Boerenparrelement bijeen komt, worden doorgehakt.