Groen Licht! voor Kindcentra

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2020
Woensdagmorgen 16 september 2020 heeft wethouder Kâhya [Verkeer] het certificaat verkeersveiligheid Groen Licht! uitgereikt voor kindcentrum de Kameleon. Daarmee is Kameleon een van de twee eerste kinderdagverblijven in de stad met zo'n certificaat. Het zijn Kanteel Kinderopvang ‘Westerbreedte’ en Kinderopvang ‘De Kameleon’.
Zij hebben op meerdere manieren laten zien dat zij de verkeersveiligheid van kinderen bevorderen. En daarbij de betrokkenheid van de ouders en andere opvoeders vergroten. Bovendien hebben ze de aandacht voor verkeersveiligheid structureel opgenomen in hun beleid.
Wethouder Ufuk Kâhya: 'Met verkeersveiligheid kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Het is fantastisch dat kindcentra samen met personeel, ouders en opvoeders werk maken van verkeerseducatie. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.”

JONGleren in het Verkeer
Sinds 2015 is het project JONGleren in het Verkeer gestart in onze gemeente. Jaarlijks krijgen 10 kindcentra de kans om mee te doen in dit traject. Inmiddels zijn  er al  40 actieve deelnemers. JONGleren in het Verkeer maakt ouders bewust van hun rol als verkeersopvoeder en biedt professionele opvoeders (en leerkrachten) suggesties voor verkeersactiviteiten met kinderen, want JONGgeleerd is immers OUDgedaan.