Nieuwbouw Nieuwenhage voorheen Ter Aa

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2007 | Gewijzigd op: 26-03-2012
De nieuwbouw in het zonnetje, gezien vanaf 'de kanaal'. foto's © gerard monté, 4 februari 2007.

Op de begane grond van het zorgcentrum zijn allerlei functionele ruimten voorzien, zoals internetcafé, bieb, restaurant en keuken en de recreatiezaal, allen gelegen rond een algemeen plein, de Plaza. Op de etages 1 en 2 komen kantoren.
Het is nog steeds de bedoeling dat juni 2006 het WoonZorgCentrum Nieuwehage zouden worden opgeleverd. Dat zal wel september 2006 worden. 

Maar de bouw van het nieuwe huis in de Ploossche Hof [Noorderkroon] is – met een jaar - vertraagd. Dat maakt dat er vanuit Coudewater –slechts - 100 bewoners naar de binnenstad kunnen. De rest - circa 90 bewoners - blijven in Rosmalen achter totdat Noorderkroon, zoals het huis tussen de Haren, de Donk en de Reit gaat heten, klaar is.
De overkoepelende stichting Nieuwebrug beheert deze 2 tehuizen en nog vier in de Bommelerwaard.

Opening Woonzorgcentrum Nieuwehagen op 3 november 2006 5 september 2006.
De in gebruikneming van het nieuwe Ter Aa/Gervenhof, valt in de week van 3-10 november 2006, wanneer een deel [de helft] van de bewoners naar de stad verhuist. De andere helft wacht nog in het tijdelijk onderkomen op Coudewater op het gereedkomen van de nieuwbouw van Woonzorgcentrum de Noorderkroon op de Ploossche Hof, die in november start en halverwege 2008 klaar zal zijn.
De stichting Nieuwebrug waar ook tehuizen in Zaltbommel toe behoren, heeft dan een spiksplinternieuw tehuis tussen de Dommel en het kanaal dat ook een nieuwe naam krijgt: Woonzorgcentrum Nieuwehagen. De oplevering valt op 28 september 2006.

Het nieuwe woonzorgcentrum Nieuwenhage, de entree met luifeltjes .
foto © gerard monté, 14 september 2006.

situatie september 2006

Hierboven het nieuwe tehuis aan de Zuid-Willemsvaart Woonzorgcentrum Nieuwehagen met de rookzaal grenzend aan de Plaza, de gangen en de zijde aan de Dommel.  

foto's © andré heijmans, september 2006.

situatie juli 2006 

Woonzorgcenturm Nieuwenhage aan de kanaalzijde gezien:boven linker foto het gebouw aan de linkerzijde, rechts de hoofdingang en rechts het trappenhuis.
 
foto's © gerard monté, 6 juli 2006.
 
Het complex gezien aan de zijde van de Aa: met balkons [m] en erkers [r] .
Onder: Nog ver voor de opening zijn bewoners al begonnen de omgeving een beetje te fatsoeneren...
foto © gerard monté, 6 juli 2006.

Situatie medio april 2006

De contouren en het silhouet van het woonzorgcentrum komen al aardig in de richting van het ontwerp van bovenstaande schets. Dit is de zijde grenzend aan de Aa [Noordkant]. 
-foto © paul kriele, 9 en 20 april 2006.

Situatie begin april 2006

Hoogste punt Nieuwehagen 15 maart 2006.
Op 15 maart 2006  werd op de nieuwbouw van Ter Aa/Gervenhof, dat woon-zorgcentrum Nieuwehagen gaat heten, het hoogste punt bereikt. De jongste bouwvakker Cornee Hooijmans hees de vlag.

De jongste bouwvakker van het project, Cornee Hooijmans en rechts een gezellig samenzijn na afloop van de ceremonie. foto's © nieuwehagen, 15 maart 2006.

De jongste bouwvakker van het bouwteam, Cornee Hooijmans, kreeg de eer de vlag te hijsen. Daarna vond er een meeting plaats, waarin de bouwvakkers werden bedankt voor hun inspanningen. Allen werden getrakteerd op een drankje en een hapje en ieder mocht een enveloppe met inhoud in ontvangst nemen. In de tweede helft van oktober 2006 zal de verhuizing plaatsvinden.

Februari 2006 situatie
De ramen zitten er al in. Kijk op de gangen en de grote benedenzaal.

foto's © andré heijmans, 13 februari 2006


Het gebouw 'staat' er ..

foto's © paul kriele, 16 februari 2006.  

Juli 2005 situatie

   
   
Boven: De kelders zijn gestort en afgedekt de volgende bouwfase is al aangebroken.
foto's © gerard monté, 12 juli 2005.
Onder: De bouw vordert ..De kelder is al gelegd.
foto's © andré heijmans, juni 2005

Beton gieten voor nieuwbouw - mei 2005
De bouwvakkers zijn druk bezig met het leggen van de fundering voor de nieuwbouw. Bij dit beton gieten letten de nieuwsgierige passanten door het hek op, of het karwei correct verloopt.. .  - foto's © gerard monté, 26 mei 2005.

'Eerste paal' Ter Aa neergelaten- 28 april 2005.

Donderdag 28 april 2005 is met een min of meer officieel tintje de 'eerste paal ' de grond in gegaan. De medewerkers van Ter Aa en enkele bestuursleden en relaties keken naar een op de Kasterenwal opgestelde kraan, die een 2 meter lange paal op een bepaalde plek in de reeds gestorte keldervloer bracht . In week 17 was de vloer gestort. 

De keldervloer voor het nieuwe verzorgingshuis, gelegen tussen de Kasterenwal en de Zuid-Willemsvaart is in de week van 25-30 april 2005 gestort.
foto's © gerard monté, 27 maart en 28 april 2005.

De bouw is een initiatief van de bouwcorporatie SSW en de stichting Nieuwenhagen, die de tehuizen in Den Bosch [Ploossche Hof & Gervenstraat] en in Zaltbommel beheerd. [zie hieronder voor verdere details].

Nieuwbouw Ter Aa aangevangen  februari 2005
'Zorgeloos wonen in Nieuwenhagen', staat er boven het bord waarop de betrokken aannemers en technische installatiebureaus staan vermeld. Architect is Molenaar/Koeman.

foto's © gerard monté, 28 april 2005
   

Nieuwe Ter Aa –Nieuwehagen - al helemaal vergeven - 18 oktober 2005
Het nieuwe WoonZorgCentrum Nieuwehagen met de woonflat, die op de plek van Ter Aa/Gervenhof verrijzen, zijn al helemaal vergeven. De 31 appartementen, gelegen op de vier bovenste - 4, 5, 6 en 7 - etages, zijn allen verhuurd. Dat deel valt onder SSW-beheer.
Die belangstelling wijt woordvoerder André Heijmans aan de luxe en moderne opzet én doordat er toch steeds meer kapitaalkrachtige senioren op de markt zijn. Ook voor de Stichting Nieuwebrug en SSW overtreft het alle verwachtingen. 
De 'seniorenplus flats' van 80 -100 vierkante meter, die een eigen entree en parkeergarage hebben, kunnen terugvallen op verzorging vanuit het deel dat door de Stichting Nieuwebrug wordt beheerd. Dat bestaat uit begane grond en de zorgetages 1, 2 en 3. Verzorging en verpleging gaan op die etages verweven door elkaar.

Tijd van Maarten van Rossum komt boven 
18 februari 2005.
Archeologen hebben op de locatie Huis Ter Aa resten uit de periode midden 15e eeuw blootgelegd. Bij heiwerkzaamheden stiet de aannemer op een muur van ongeveer 1541. In de jaren 1541-1543 viel Gelre olv Maarten van Rossum de stad herhaaldelijk aan. Die aanvallen noodzaakte het stadsbestuur de wallen op 12 meter hoogte te brengen om het geschut daarop te kunnen plaatsen, aldus onderzoeksleider Eddy Nijhof.
De muur is het restant van een keermuur die voor de aarden wal lag. Onder druk van die bedreigingen van Maarten van Rossum kreeg het stadsbestuur van de Landsregering in Brussel [Zuid-Nederland viel onder Spaans bestuur] opdracht om de eerste stadsmuur rond de hele stad met een aarden wal te versterken. Daartoe werd zand uit Orthen gehaald, waar het maaiveld soms met 2 meter werd afgegraven. Een leger, bestaande uit 14.000 man voetvolk en 1000 ruiters uit de Meierij en andere delen van Brabant, heeft dat werk in die jaren uitgevoerd. Het karwei is gestopt met de Vrede van Venlo in 1543.
Toen prins Maurits bij verrassing Breda in 1590 overmeesterde, vreesde ook Den Bosch voor nieuwe aanvallen. Onderdeel van het opvoeren van de stadsverdediging vormde de aanleg van een bolwerk nabij de Orthenpoort. Nijhof vermoedt dat in 1590 die aangetroffen muur werd afgebouwd. Ook voor dit karwei werden uit de vier kwartieren van de Meierij honderden landslieden [bouwvakkers] ingezet. 

De kuil waar begin februari 2005 een damwand werd geslagen.
Intussen zijn 'goudzoekers bezig muntén op te graven.

-foto' s  © gerard monté, 8 februari 2005.

Aanleg bouwkuil nieuwe Ter Aa/Gervenhof  26 januari 2005  

Perspectieftekening van het nieuwe Ter Aa, ofwel Nieuwenhage.

 

Bouwbedrijf Van Houteren is gestart met het aanbrengen van een bouwwand op het perceel Zuid-Willemsvaart/Gervenstraat Kasterenwal. Op die plek is een nieuw zorgcentrum Nieuwehage gepland. Het tweedelige complex bevat laagbouw voor demente bejaarden en in de hoge flat 50 zorgplaatsen en 30 appartementen.
Het ontwerp is van het Bredase architectenbureau Oomen, Havermans en Waltjen. 


Samenwerking SSW en de stichting Nieuwebrug

De bouw van het nieuwe zorgcentrum Noorderkroon in de Ploosche Hof is door procedures maanden vertraagd. ‘De omgeving’ vindt de nieuwbouw, ontworpen door Molenaar en Koeman in Den Bosch, te hoog. In de torenflat met elf verdiepingen, zijn ondermeer 125 zorgplaatsen en 35 [sociale] huurappartementen, gepland*. Ondersteunenden afdelingen en een loketfunctie komen meer op de begane grond. De bouw zal niet eerder aanvangen dan eind dit jaar. Het streven was erop gericht beide nieuwe tehuizen tegelijk klaar te hebben. De bewoners van ter Aa/Gervenhof verblijven tijdelijk in Coudewater. Stichting Nieuwebrug behartigt de bouw en exploitatie van de zorgcentra, SSW de particuliere bouw en verhuur.
Exact gezegd: 51 zorgappartementen, 34 verpleegplaatsen psychogeriatrie en 16 verpleegplaatsen somatiek. Naast /aansluitend aan dit tehuis worden tegelijkertijd 31 luxe appartementen gebouwd.
 
Tijdelijk Ter Aa

Het paviljoen van Huize Ter Aa in Coudewater.
-foto's © gerard monté, 2 augustus 2004

Spectaculaire sloop ter Aa  24 mei 2004 
De Bossche brandweer heeft assistentie verleend bij de sloop van Huis Ter Aa. Met twee spuitwagens en een hoogwerker was de brandweer ter plaatse maar die inzet was uit voorzorg om bij alarm gebruiksklaar te kunnen zijn.
Bij Huize Ter Aa waren klachten binnengekomen over stofregens. Met name het Groot Ziekengasthuis aan de overkant had er last van.
Toevalligerwijze had de brandweer al vorige maand aangeboden om er- vanwege de interessante bebouwing - een oefening te mogen houden. Door die klachten was dat ook nog eens nuttig.


Zicht op het terrein vanaf de Zuid-Willemsvaart [l] en vanaf de Kasterenwal [r].Een spuit- vanaf een hoogwerker op de sloop gericht - moet het stof tegengaan.
Vanaf de overzijde van het kanaal had men een weids, rustig en droog zicht op het karwei.

foto's © paul kriele, 24 mei 2004.

Inzet brandweer tegelijk een oefening

De inzet van de hoogwerker, het stof en de in de zon glinsterende waterstralen trokken veel bekijks. Maar de brandweer is kort na 4 uur weer opgestapt. Sloper Arie van Liempd moet het zelf opknappen. Het Oedenrooise bedrijf heeft niet zoals de brandweer de beschikking over een waterstraal onder hoge druk afgetapt van de waterleiding.
‘Door de zaak voorzichtig aan te pakken hopen wij stof te voorkomen. Bovendien is de sloop al ver gevorderd,’ aldus Van Dinther van het Rooise sloopbedrijf. 

Ook de manschappen hadden een mooi zicht op de puinhoop en hun werk.
foto's © paul kriele, 24 mei 2004.
De kogel van de 60 meter hoge kraan beukt in op de voormalige verzorgingsflat.
Een kijkje van dichtbij waar-achter de hekken het publiek zich verdrong bij een uniek schouwspel.

Twee spuitwagens en een hoogwerker waren ingezet. Het bleef bij een oefening.. Nertsenfarm in brand: De Bossche brandweer moest de oefening bij Ter Aa kort voor vieren [maandagmiddag 24 mei 2004] staken. Er was een uitslaande brand in een nertsenfarm in Rosmalen uitgebroken.  

Peter van de Brand, hoofd opleidingen & oefeningen, vertelde dat als de brandweer in de gelegenheid is, er best assistentie kan worden verleend. Maar we gaan geen bedrijven in de weg zitten. Dus voor ons was het na deze paar uurtjes afgedaan, maar het was wel een interessant object. 

Sloop situatie medio mei 2004

22 mei 2004: De sloop vordert navenant. Het gebouw gaat soms achter de bomen schuil. De 60 meter hoge kraan staat nog fier overeind. 
foto's © gerard monté, 22 mei 2004.


Sloopsituatie Ter Aa zaterdag 22 mei 2004 rond 14.40 uur.
 
foto's © gerard monté, 22 mei 2004.
 

Sloop situatie  -20 mei 2004

De sloop van Ter Aa gezien vanaf het Burg. Loeffplein en de Arena.
en rechts de sloop gezien vanaf de Zuid-Willemsvaartzijde.


foto's © gerard monté, 20 mei 2004.


Ter Aa als een lege blokkendoos - 8-14 mei 2004
De situatie na een acht weken sloopwerkzaamheden. Het voormalige verzorgingstehuis Ter Aa ziet er als een opgestapelde blokkendoos uit..

De sloop was op 14 mei 2004 zover gevorderd.

foto's © gerard monté, 14 mei 2004.


   
De sloop van Ter Aa gezien vanaf de zijde Zuid-Willemsvaart de Zuid-West en Zuid-Oostkant..
De kop is er af. De 60 meter hoge kraan heeft het tehuis onthoofd. De zijde Kasterenwal. Op de walmuur staat een veiligheidsagent.

 foto's © gerard monté, 13 mei 2004.
 
 

Ter Aa steekt -nog -boven de bomen uit.

foto © paul kriele, 13 mei 2005

*Sloop van start
De situatie op 8 mei 2004 toen voor de sloop de hulp van de hoogste kraan van 60 meter werd ingezet.

 foto's © gerard monté, 8 mei 2004.
 


Hoogste kraan bij Ter Aa 6 mei 2004.
Sloopbedrijf Van Liempd uit St. Oedenrode zette een 60 meter hoge kraan in.

Een kijk op de sloopwerkzaamheden van Huize Ter Aa links de voormalige keuken, grenzend [rechts] aan de flat.

foto's © gerard monté, 5 mei 2004.

 

Sloper Arie van Liempd uit Sint Oedenrode zet morgen de hoogste kraan van Zuid-Nederland in. De sloper is vanaf april bezig met het tegen de grond slaan van Gervenhof en Huize Ter Aa langszij de Zuid-Willemsvaart. Die moeten plaatsmaken voor een nieuwe rianter tehuis.
Om bij de hoge bouw te kunnen komen zet de Rooise sloper een dragline in, zo heet de 60 meter hoge kraan die blijkbaar uit het buitenland komt, en voor het eerst in Den Bosch door Van Liempd wordt ingezet.
Op het werk zijn gemiddeld 10 mankrachten ingezet, aldus bedrijfsleider Dannis van Dinter. Die verwacht er nog tot eind juni aan de gang te blijven.

Sloop na verhuizing Ter Aa  13 februari 2004
De afgelopen week zijn de circa 225 bewoners van Zorgcentrum Nieuwehage [Ter Aa/Gervenhof] naar Coudewater verhuisd. Daar zijn het hoofdgebouw als verpleegcentrum en de bijgebouwen als zorgcentrum ingericht. De verhuizing is de aanloop naar de nieuwbouw van Ter Aa tot modern tehuis. Over drie jaar, nadat de nieuwbouw tussen kanaal en Aa is gerealiseerd, kan de helft terug. De aanleunwoningen van Gervenhof vallen buiten dit project.
Parallel aan deze operatie volgt ook de bouw van het nieuwe tehuis Noorderkroon in de Ploossche Hof met circa 125 plaatsen/.bedden. De aanvang van dat project is pas in 2005 voorzien. 
In het project werken de stichting Nieuwebrug. [verpleegafdelingen] en de wooncorporatie SSW [huurappartementen] samen.  
Stichting Nieuwebrug heeft tehuizen naast Den Bosch [Nieuwehage] ook in Zaltbommel [De Wielewaal], Ammerzoden [Het Zonnelied en De Lindeboom] en Kerkdriel [De Leyenstein].

In april 2004 is de sloop gestart van Ter Aa/Gervenhof. De hamers beukten tegen de muren de maandag [16 februari 2004] na de week van de verhuizing.

foto's © paul kriele, 3 mei 2004
 
   
Start bouw Zorgcentrum Ploossche Hof pas eind 2005
Nieuwbouw Ter Aa ook vertraagd  25 oktober 2004.
Het nieuw te bouwen zorgcentrum op de Ploossche Hof zal hooguit eind 2005 kunnen starten. De bezwarenprocedure tegen de hoogbouw van een torenflat van elf verdiepingen is nog niet afgerond.
Naast een zorgcentrum komt er ook een winkel- wooncentrum van SSW en een Brede Bossche School. De school, tevens wijkgebouw voor de Haren/Donk en De Reit, is al in aanbouw. De gemeente investeert voor dit project, dat past in het Grote Steden Beleid, ruim 50 miljoen euro.
Woordvoerder André Heijmans van de stichting Nieuwebrug erkent de bezwaren tegen de hoogbouw van het zorgcentrum. Heijmans verwacht dat rond einde van dit jaar duidelijk wordt wanneer exact de bouw start. In ieder geval weer een half jaar later als de bedoeling was.
Voor de nieuwbouw van Huize Ter Aa/Gervenhof dat als zorghuis ‘Nieuwehage’ rianter en moderner, maar wel in afgeslankte vorm, terugkeert, heeft dat geen gevolgen. SSW behartigt de particuliere bouw en verhuur. Stichting Nieuwebrug de zorgcentra.
Maar Heijmans zegt wel gehoopt te hebben dat beide zorgcentra gelijktijdig klaar zouden zijn. De bewoners, die tijdelijk bij Coudewater zijn ondergebracht, keren voor de helft terug naar de binnenstad.
In huize Nieuwehage zijn behalve 50 verzorgingsplaatsen ook 30 appartementen voorzien. De andere –tijdelijke - bewoners van Coudewater gaan naar het zorgcentrum in de Ploossche Hof, dat de naam Noorderkroon krijgt. Het bevat 125 zorgplaatsen en 35 [sociale] huurappartementen.


Verhuizing Ter Aa
  13 februari 2004
De afgelopen week zijn de circa 225 bewoners van Zorgcentrum Nieuwehage [Ter Aa/Gervenhof] naar Coudewater verhuisd. Daar zijn het hoofdgebouw als verpleegcentrum en de bijgebouwen als zorgcentrum ingericht. De verhuizing is de aanloop naar de nieuwbouw van Ter Aa tot modern tehuis. Over drie jaar, nadat de nieuwbouw tussen kanaal en Aa is gerealiseerd, kan de helft terug. De aanleunwoningen van Gervenhof vallen buiten dit project. Parallel aan deze operatie volgt ook de bouw van het nieuwe tehuis Noorderkroon in de Ploossche Hof met circa 125 plaatsen/.bedden. De aanvang van dat project is pas in 2005 voorzien. In het project werken de stichting Nieuwebrug. [verpleegafdelingen] en de wooncorporatie SSW [huurappartementen] samen.  

De nieuwbouw van verzorgingshuis Huis ter Aa en verpleeghuis Gervenhof langszij de Zuid-Willemsvaart gaat een beslissende fase in. Na wederom een uitstel zit het er eind januari 2004 aan te komen. Vakantie, ambtelijke Haagse molens en procedure-toestanden waren dit keer de oorzaak van die vertraging.
In totaal gaan bijna 200 bewoners/patiënten van Ter Aa en Gervenhof voor een langere periode naar Coudewater. Daar is de begane grond van het hoofdgebouw aangepast en voor de 100 Ter Aa-bewoners een nieuw gebouw neergezet. Bijna iedereen krijgt een eigen kamer, aldus woordvoerder Theo Heijmans van Zorgcentrum Nieuwehagen dat na een fusie met De Brug in Ammerzoden sedert 2001 deel uitmaakt van de Stichting Nieuwebrug.

   
 Huize Ter Aa dat ingrijpend wordt verbouwd en terugkeert met riantere appartementen. De helft van de huidige 100 bewoners keert er terug. Ter Aa bij avond [l] en 's morgens [r].

foto's © gerard monté, 2 en 5 oktober 2003.

Voor de bewoners die uit de binnenstad moeten is de verhuizing nogal ingrijpend; voor de organisatie een spannend traject. Op 20 oktober 2003 valt de definitieve beslissing over de verhuisdatum en er een aanvang gemaakt kan worden met de sloop en het traject van nieuwbouw. 
De aanleunwoningen in de Gervenstraat blijven uiteraard staan.
In de nieuwbouw, waarin slechts de helft van de huidige bezetting terugkeert, zijn de kamers vergroot en heeft iedereen meer privacy en comfort. Behalve deze nieuwbouw is aan de Ploossche Hof ook een nieuw verzorgingshuis gepland.
Nieuwbouw van zowel het tehuis in de binnenstad als in de Ploossche Hof komen van de tekentafels van het Bredase architectbureau Oomen, Havermans, Waltjen.

Winters gezicht op Huize Ter Aa, zo lang het nog duurt..

foto © paul kriele, 20 februari 2003.

Sloop Huize Ter Aa in zicht   16 april 2002.
De directie van de Stichting Nieuwenhage hoopt dat over een jaar de sloop begint van verzorgingshuis Ter Aa en verpleeghuis Gervenhof. Voor die twee komt nieuwbouw in de plaats: een op de oude locatie aan de Zuid-Willemsvaart en een nabij Ploossche Hof.
De bewoners en bewoonsters gaan tijdelijk naar Coudewater en nog een te bepalen tehuis. Coudewater komt in mei vrij doordat patienten van Oosterhof weer terugkeren naar hun verbouwde locatie aan de Eemweg.
Na deze operatie verdwijnen de namen Ter Aa en Gervenhof. Zij gaan over naar de naam Nieuwenhage locatie centrum en Nieuwenhage locatie Ploossche Hof. In totaal gaat het om 190 bedden waarvan circa 100 in het centrum. Ter Aa krijgt royalere én meer eigentijdse appartementen waardoor het interieur grotendeels wordt gesloopt. Hopelijk werken de procedure en de plannen rond Ploossche Hof niet vertragend, aldus voorlichter André Heijmans.
Directeur Richard Butter van projectbureau BOB dat het ontwerp maakte en architect Toon Oomen hebben de plannen vanmiddag gepresenteerd. Vanaf morgen zijn de maquettes in Ter Aa te bezichtigen.

 Einde naam Ter Aa 4 mei 2001.
Op 1 juni 2001 komt er eind aan de namen Huis Ter Aa, Gervenhof en Walstede. De tehuizen van de Stichting Nieuwehage gaan op in een nieuwe stichting met een nog te kiezen naam.
Daaronder vallen ook tehuizen in Kerkdriel, Zaltbommel en Ammerzoden van de stichting De Brug. Beide stichtingen zijn met terugwerkende kracht op 1 januari 2001 samengegaan. Per 1 juni 2001 is de fusie notarieel een feit.
De organisaties vloeien in elkaar over olv de huidige directeur, de 56-jarige drs. E. Donders en de economisch directeur drs. H.van der Rijke. De stichting met een nieuwe naam krijgt straks ook een nieuwe directie en –tezamen- 800 personeelsleden.
Tegelijkertijd is de nieuwbouw van Ter Aa [Ploossche Hof] en de verbouwing van Ter Aa [Zuid-Willemsvaart] aan snee.
In de nieuwbouw zijn verplegen en verzorgen geïntegreerd. Dat bouwtraject moet in 2008 afgerond zijn.Voor die nieuwbouw was de fusie een voorwaarde.Verzorgingshuis Ter Aa staat op de nominatie herbouwd te worden De appartementen worden verdubbel door de gevel naar voren te plaatsen en van tweeappartementen eentje te maken.

Locatie Nieuwenhage
Tussen Zuid-Willemsvaart en de Aa ligt het verzorgingscomplex van de Stichting Nieuwenhage. Dat bevat een verpleeghuis Gervenhof en het bejaardenhuis Ter Aa. Dat laatste tehuis is na bijna 30 jaar aan renovatie toe.
Het Bossche bureau Molenaar Koeman behartigt het bestekmatige deel van het project en het Bredase bureau Oomen Havermans Waltjen bv. heeft voor het ontwerp gezorgd.
Het project bestaat uit een deel binnenstad en een deel Ploossche hof waar een geheel nieuw tehuis is voorzien.

tekening © bureau Oomen Havermans Waltjen.

Pas voorjaar 2005 nieuwbouw Ploossche Hof - 17 december 2003
Nieuwbouw van De Ploossche Hof gebeurt pas in voorjaar 2005. Dat bleek uit de presentatie van het nieuwe Ploossche Hof, een wijkcentrum dat gezamenlijk door gemeente, de wooncorporatie SSW en de stichting Nieuwebrug wordt opgezet. De uitvoering van het complexe plan, dat door zijn ambities naar kwaliteit en het samengaan van functies nogal wat voeten in de aarde heeft gehad, is in een overeenkomst vastgelegd. Het streven is er op gericht, naast een economische impuls en kwaliteitsverbetering, de Ploossche Hof tot het nieuwe hart van de wijk te maken. Behalve een winkelcentrum, woningen en deels ondergrondse- parkeervoorzieningen, is in het plan ook een nieuw zorgcentrum Noorderkroon vervat. Dat tehuis krijgt één loketfunctie [Divers, MaDi en thuiszorg] voor de wijk. Het zorgcentrum vangt de helft op van Huize Ter Aa dat aan de vooravond van een grondige renovatie staat.

In het kleinere, maar wel erg open en toegankelijke winkelcentrum, komt waarschijnlijk een nieuwe super en een cafetaria . Nieuw is de Brede Bossche School. Winkelcentrum en school zorgen voor de levendigheid van het centrum, aldus Ad van Gurp van SSW . Deze corporatie gaat tegenover de Molukse kerk 85 middeldure appartementen realiseren.
De Ploossche Hof moet eind 2005 het nieuwe hart van de wijkdelen Haren, Donk en de Reit worden. Zij zijn ook aan vernieuwing toe, of reeds aan bod gekomen, zoals de Reit, aldus wethouder Jetty Eugster die samen met Elly de Jonge de portefeuillehoudster is van dit project. Dat bevat ook nog het Ploossche Park dat een [ver-]nieuwde opzet krijgt. De totale investering - inkl. openbare ruimte - bedraagt 50 miljoen euro, aldus initiatiefnemer en kostendrager SSW.
Na de te verwachten instemming van de gemeenteraad [december 2003] voor dit bestemmingsplan, volgen in januari 2004 de inspraakrondes.


-----------------Terug naar boven