Zuiderschans blijft langer bestaan als woongebouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2016 | Gewijzigd op: 20-06-2016
Wooncorporatie Zayaz en ouderenzorgorganisatie Van Neynselgroep gaan kijken of ook de achterzijde van Zuiderschans op het Sweelinckplein geschikt is voor tijdelijke bewoning. Dat gebeurt nav vragen van Bosch Belang over de  toekomst van het 44- jarig bestaand woonzorgcentrum op Zuid, waarvoor al jaren plannen vooruit worden geschoven.
Bosch Belang komt met vragen nav het beëindigen van de vergunning voor tijdelijk bewonen. Ligt sloop in het verschiet?, vraagt Paul van der Krabben of is de achterzijde geschikt voor tijdelijke bewoning..?

Zuiderschans op het Sweelinckplein. Het is 44 jaar geleden gebouwd als bejaardenhuis en de laatste jaren
staan steeds plannen op de agenda om het te verbouwen*
.

foto © paul kriele, 18 juli 2006 [l.] en 17 september 2012.

De vragen slaan op de 15 aanleunwoningen waarop een vergunning voor tijdelijke bewoning rust van 2 jaar [vanaf 2015], maar dat kan telkens worden verlengd.
Maar het zorggedeelte aan de achterkant is vanwege de brandveiligheid niet meer helemaal te gebruiken als bewoning, antwoordt het college onder meer..
Maar het college van B&W staat positief achter de plannen van de Van Neynselstichting er een modern woonzorgcomplex te bouwen. Ze stelt daar prioriteit aan.
Toch is de gemeente met Zayaz en de Van Neynselgroep in gesprek zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de locatie voor tijdelijk bewonen te behouden....

*>>Zie ook a rtikel  Onzekere toekomst voor Zuiderschans dd. 17 juni 2006 !!