Onzekere toekomst verzorgingshuis Zuiderschans

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2006 | Gewijzigd op: 01-04-2009
Studie naar vervanger voor Zuiderschans  18 juli 2006. 
Als verzorgingshuis -in de lichte categorie zorg - keert Zuiderschans, bij sloop niet meer terug. Bij een toenemende vergrijzing neemt met de actuele verschijnselen van oud zijn, ook zorgvraag toe, aldus projectleider Vastgoed van de Van Nijnselstichting Arie Klerk.
Momenteel onderzoekt de Van Nijnselgroep welk tehuis in welke vorm [van grootte] en passend in de omgeving, en afgezet tegen het referentiegebied, in de plaats kan komen van het tehuis dat in 1971/1972 werd gebouwd. ‘Ouderen keizen voor sfeer en privacy bij het wonen in een tehuis. Maar mijden tegelijkertijd de sfeer van een instelling en kiezen voor privacy,’ licht Klerk toe. Deze elementen en het financieel plaatje spelen mee wanneer uiteindelijk wordt beslist welk tehuis in Zuid terug zal keren. Maar dan zijn we wel weer tien jaar verder.. en in die tijd liggen de normen van zorg en het ouder zijn misschien totaal anders. 

Zuiderschans gedoemd te verdwijnen  17 juli 2006. 
Het verzorgingshuis Zuiderschans dat al ruim 25 jaar bestaat, is gedoemd te verdwijnen. Het gebouw aan het Sweelinckplein is door zijn ouderdom ongeschikt om het door vergroting rianter en comfortabeler te maken, aldus directeur Fred Haerens. De eigenaar - de Van Neynselgroep –zal dan ook voor dit gebouw geen ingrijpende plannen bij het Rijk indienen. Maar dat betekent niet dat er niet geïnvesteerd wordt. Om het de bewoners zo aangenaam en gerieflijk mogelijk te maken begint komend najaar een ingrijpende interne verbouwing. Die betreft alleen de facilitaire ruimten: een nieuw uitgifte buffet voor het restaurant, een extra ruimte voor de activiteitenbegeleiding, een nieuwe wasserette en de algemene ruimten worden verfraaid.  
Hun de toekomst van het zorghuis er uit gaat zien? Op die vraag kan directeur Haerens geen inzicht geven. ‘Dat zal ik wel niet meer mee meemaken’, is zijn antwoord.  

Het verzorgingshuis Zuiderschans riant gelegen op het Sweelinkcplein. De hoofdingang aan het Sweelinckplein op Zuid. 
foto's © paul kriele, 18 juli 2006.

Het is een gegeven dat het tehuis niet meer is toegerust op de normen van deze tijd. Dat betekent dat de woonruimten te klein zijn en dat de sanitaire voorzieningen ook niet meer voldoen. Een aanpassing zou inhouden dat de voorgevel bijvoorbeeld een meter naar voren komt of dat de aan de achterzijde het tehuis wordt uitgebreid. Beide opties blijken uit de uitlatingen van directeur Hamers niet haalbaar. 
De conclusie is dan ook dat te zijner tijd het gebouw zal worden afgestoten en wellicht gesloopt. Het verliest in ieder geval zijn functie van verzorgingshuis. De Van Nijnselstichting is nog niet zo ver om over totale nieuwbouw te praten, zoals dat met Ter Aa nu gebeurt.

De achterzijde met uitkijk op een binnenplaats en garages...  foto's © paul kriele, 18 juli 2006.

Geen norovirus in Zuiderschans.. 17 januari 2009.

 In verzorgingshuis Zuiderschans op het Sweelinckplein heerst in tegenstelling tot de berichten geen norovirus. Er is overigens wel sprake van een daarop gelijkend virus, mogelijk een gewone buikgriep, of voedselbacterie.
De benedenverdieping -afdeling 1 en 2- staat enigszins in quarantaine. De bewoners daarvan mogen dezer dagen geen bezoek ontvangen. En de bewoner op de etages boven mogen niet bij hun benedenburen op bezoek.
In het algemeen dienen familie en kennissen zo min mogelijk te komen. En in ieder geval worden bezoekers bij vertrek gemaand hun handen te wassen. Dat zijn voorlopig de maatregelen die de directie van de Zuiderschans heeft genomen. De GGD moet nog met een determinering van de bacterie komen.

Actueel:
Achteraf bleek de informatie van de telefoniste onjuist en bleek er wel degelijk een virus te heersen die het tehuist en haar bewoners twee weken in haar greep hield..

Terug naar boven