Zayaz trekt verbouwing ArcadisvoorZuiderschans in.

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2009 | Gewijzigd op: 05-11-2009
De verbouwing van het kantoorgebouw Arcadis ter vervanging van Zuiderschans is afgeketst. Wooncorporatie Zayaz heeft de plannen mbt een renovatie en verbouwing tot een modern verzorgingshuis aan de Zuiderparkweg ingetrokken.

Verzorgingshuis Zuiderschans  onderdeel van de Van Nynselgroep: het blijft -al jaren- zoals het was..
Rechts: het aanvankellijk als woon-zorgcentrum bestemde gebouw van Arcadis aan de Zuiderparkweg.

f
oto's© paul kriele, 18 juli 2006 en 28 oktober 2009.
f

Wooncorporatie Zayaz heeft om financiële redenen de plannen mbt een renovatie en verbouwing van het voormalige Arcadisgebouw aan de Zuiderparkweg tot een modern verzorgingshuis ingetrokken. Dat plan is financieel niet haalbaar, aldus Zayaz woordvoerder Ton Claessen. Daarmee is er voor het 38-jarige Zuiderschans  wederom geen uitzicht op een nieuwe huisvesting.
De Van Nynselgroep is '... teleurgesteld' in het feit dat Zayaz de ontwikkeling van dit project heeft moeten stoppen.'
De directie zag in de plannen kans '...in een belangrijke mogelijkheid om in Zuid te voorzien in de behoefte aan zorgwoningen voor ouderen. Ze is gedwongen op zoek te gaan naar andere mogelijkheden voor Zuiderschans en de wijk  Zuid. Aangezien -mede doordat vast goedplannen langere tijd vergen- is er op korte termijn geen voorspelling te doen,' 
aldus een officiële verklaring van de Van Nynselgroep.

Zuiderschans bestaat 38 jaar.
Het oorspronkelijke in 1971 gereedgekomen  'bejaardenhuis' kwam in de zomer van 2006 met een renovatieplan. Die betroffen  de facilitaire ruimten. Met andere woorden: een nieuw uitgifte buffet voor het restaurant, een extra ruimte voor de activiteitenbegeleiding, een nieuwe wasserette en de algemene ruimten worden verfraaid.

In dat jaar vertelde de  projectleider Vastgoed van de Van Nijnselstichting Arie Klerk dat onderzoek werd gedaan welk tehuis in welke vorm [van grootte] en passend in de omgeving, en afgezet tegen het referentiegebied, in de plaats kan komen van het bestaand tehuis. 'Het gebouw aan het Sweelinckplein zou ongeschikt zijn om het door vergroting rianter en comfortabeler te maken,' aldus een verklaring van de toenmalige directeur Fred Harens.Terug naar boven