Zuiderschans wordt na 2015 vervangen door kleiner zorgtehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2014 | Gewijzigd op: 11-03-2014
Bejaardenhuis Zuiderschans, zoals het  in 1972 was bedoeld, gaat eind 2015dicht. In 2016 volgt sloop. Er voor in de plaats komt een kleinschalig verzorgings/verpleeghuis.

Zuiderschans verdwijnt ,
na ruim 40 jaar,
eind 2015.

foto © paul kriele ,17 september  2012.

Het nieuwe Zuiderschans, dat hoog uit in 2017 klaar kan zijn, bestaat uit:
- 30 plaatsen, kleinschalig [waarschijnlijk voor demente ouderen]
- 12 woningen ter grootte van 45 m²
- 60 woningen van 62 m ²
Deze bewoners betalen naast de huur, een bedrag voor de catering, als ze daarvoor intekenen en een bedrag als inkoop voor zorg. Voor bewoning komt men in aanmerking alleen op zorgindicatie.

Momenteel telt Zuiderschans op het Sweelinckplein globaal 134 kamers, maar daar staan er al 50 van leeg. Bij hoge uitzondering kan iemand er nog geplaatst worden.