Uitslag gemeentelijk inwoneronderzoek corona

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2020 | Gewijzigd op: 23-04-2020
.... 
De gemeente heeft  een onderzoek gedaan naar hoe inwoners deze corona-periode beleven en hoe zij daarmee omgaan. Daarover is op 3 april j.l.  een digitale vragenlijst uitgezet. 5.780 inwoners hebben deze ingevuld.

Enkele opvallende resultaten.
Het merendeel van de inwoners blijkt zich – met of zonder hulp - goed te redden. Veel inwoners (85%) missen wel hun sociale contacten. Ruim een derde geeft dan ook aan zich eenzamer te voelen dan vóór 27 februari 2020 [datum van de eerste coronabesmetting in Nederland). Vooral jongeren (15-29 jaar), alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn zich de afgelopen weken eenzamer gaan voelen.
Op dinsdag 21 april j.l. werd aangekondigd dat er voor jongeren [t/m 18 jaar] wat verlichting komt in de maatregelen. Zij mogen vanaf 29 april georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand van elkaar.  Dit kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheidsgevoelens onder deze groep. 
Wat het eenzaamheidsgevoel betreft houdt de gemeente de vinger aan de pols. Dit in de kennis dat de stijging van eenzaamheidsgevoelens bij veel inwoners voor een belangrijk deel voortkomt uit de landelijke maatregelen. En wij hiervoor in ’s-Hertogenbosch niet dé oplossing kunnen vinden.