Gemeentelijke tv-studio stopt met programma's

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2020 | Gewijzigd op: 16-12-2020
Het is niet de kritiek maar juist de corona-epidemie die de gemeente heeft doen besluiten de programma's vanuit de DATA- Week-studio in  het Stadskantoor stop te zetten. 'Dit heeft weinig zin,' aldus een toelichting. 'Om nu een kwalitatieve pilot te draaien is bij deze lock down onmogelijk. In zulke omstandigheden dien je eerstens op de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te letten,' zegt een woordvoerder.
'Afgezien nog van de begeleiding van de gasten. Inhoudelijk en ook wat de inrichting aangaat vereist de programmering een intensieve aanpak die in deze coronatijd niet haalbaar is. We pakken na de lock down de draad weer op,' is zijn toelichting.

 Bericht van 3 december 2020  Beelden uit de tv-studio van de gemeente in het Stadskantoor.
 
TV-studio in Stadskantoor. vlnr: Ton van denBersselaar, wethouder Huib van Olden, communcatie medewerker Suzan van Iersel, Annemiek de Bruijn en Martin Bilo.
Hieronder:  De regiekanmer met medewerkers van UNLimited Sound & Vision.

foto's © henk van esch, 3 december 2020.
Hierboven vlnr.: Tommy Hendriks, jongerenambassadeur en  duurzaamheidsdeskundige, Saskia Nieuwkoop wijkbewoner Sparrenburg, Commissie Groen, Jan de Wit van Kabinetszaken, wethouder Mike van der Geld, Rob Bogaarts, directeur Woningcorporatie Brabant Wonen
-----------------------------------------------------------------------

Bericht van donderdag 3 december 2020: PvdA stelt vragen aan B&W over de gemeentelijke tv-studio
Pieter Paul Slikker, fractieleider van de PvdA,heeft rond de door de gemeente gestarte TV-programma’s vanuit een eigen studio vragen [brief dd. 24-11-2020] gesteld.
Met name vraagt Slikker zich af of de gemeente wel beseft dat er met ‘in eigen beheer’ geen onderscheid meer bestaat tussen gemeentelijke voorlichting en vrije kritische nieuwsgaring. En waarom wordt dit soort programma’s niet aan de lokale omroep gegund? Het antwoord van de gemeente [brief dd.01-12-2020] luidt dat het bij de gemeente niet gaat om dat soort programma’s die de PvdA bedoelt, maar een antwoord is op de [ook fysiek] afnemende participatie met de bewoners door corona. Zo is ook met video bellen via Teams en Skype die verbinding gezocht. Maar dat is ook weer niet optimaal. We willen ook de participatie professionaliseren, bijv. met deze studio. Ook maken we gebruik van een aanwezige studio niet om journalistiek te bedrijven, maar om verbinding te maken, ook met de eigen medewerkers want een groot deel werkt thuis.
Ook antwoord B&W dat de online-studio los staat van de relatie met de lokale media. Als er samenwerkring is, gebeurt dat op kant-en-klare gemeentelijke content.
Dat bedrag van € 80.000 kwam vrij uit het wegvallen van andere zaken zoals inspraakavonden, bestuurlijke representaties en vakinhoudelijke presentaties .
Pieter Paul Slikker tot slot: ‘Is het College bereid voortaan de gemeenteraad bij dit soort zaken te betrekken? B&W: In een evaluatie in het voorjaar van 2021 zal daarover worden gesproken.’

Bericht van 25 november 2020 Gemeetelijke studio verbaast politiek en journalistiek
 

Burgemeester Jack Mikkers gaat met zijn afdeling Kabinetszaken
en communicatie-afdeling op mediapad. Rechts fractieleider Pieter Paul Slikker
kijkt er vreemd van op
dat een gemeente
een praatprogramma
gaat opzetten

.................................................
Het bericht van burgemeester Jack Mikkers, die in levende lijve bekend maakte dat de gemeente  [vanaf heden woensdagmiddag 16.00 uur]  begint met een tijdelijke studio, heeft intussen meerdere partijen verbaasd. Niet alleen de lokale journalistiek, met uiteraard de lokale omroep Dtv maar, ook de politiek.
Dtv kijkt op zijn neus en verwijst ondermeer naar de kosten en de menskracht. Punt 1. is die studio maar als tijdelijk bedoeld[..]. Dus na de corona stopt dan weer, want.. ..Hiij is bedoeld om te 'verbinden', benadruk Mikkers en te communiceren en ook om actie en reactie van de burgers.[wensen, klachten en ideeën]  op te roepen.
Dat die studio voor die paar maanden € 83.000 kost, valt te excuseren doordat de studio al klaar stond in het Stadskantoor [links in de hoek]  en een overblijfsel is van de recentelijk gehouden Dataweek.
Buiten die factoren blijft het natuurlijk vreemd dat een gemeente zelf als medium gaat werken en haar eigen mensen [communicatie en Kabinetszaken[ inzet voor dit doel..
De PvdA bij monde van Pieter Paul Slikker, vindt het niet kloppen dat de gemeente een praatprogramma gaat opzetten.Hiermee vervlakt  het onderscheid tussen voorlichting en kritisch nieuwsgaring.  Dus het is een kanaal uit eigen geledingen en niet onafhankelijk.
Daarnaast vraag de fractieleider zich af op welke posten van communicatie nog bezuinigd gaat worden en als deze proef toch doorgaat [...] op welk moment de politiek nog kan meen beslissen?  
 


Terug naar boven