SDK Vastgoed gaat EKP-gebouw en omgeving herontwikkelen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2019 | Gewijzigd op: 06-12-2019
Links Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed en wethouder
Roy Geers onthullen de maquette van het herontwikkelings-
gebied in het Veemarktkwartier. 

foto © paul kriele, 5 december 2019.

SDK Vastgoed is de winnaar die door B&W werd gekozen om het gebied van het voormalige EKP en de naastgelegen omgeving gaat herontwikkelen. Naast wonen omvat dat ook ‘leren’, zoals het persbericht zegt. Ofwel de definitieve huisvesting van de Kunstakademie in het voormalige Postknooppunt. Dat gebouw -met de nieuwe naam KUBUS- wordt in het ontwikkelplan ook als follow-up meegenomen. Dat wil zeggen dat er ruimten in komen, bijv. bestemd als atelier voor afgestudeerde studenten, zodat de stad ook dat talent kan behouden. Het plan moet in 2022 aanvangen.

Informatiebijeenkomst
Komend voorjaar -na de ondertekening van deze herontwikkelingsplannen- volgt een startbijeenkomst voor de buurt in het EKP-gebouw. Daar zullen  SDK Vastgoed en de gemeente hun toelichting geven op de herontwikkelingsplannen. 
 
.....................
Wethouder Roy Geers geeft aan vertegenwoordigers van PostNL, de NS, de Kunstakademie en de pers in het voormalige EKP-gebouw een toelichting 
op de plannen tot uiteindelijk de winnaar SDK Vastgoed wordt onthuld. 


foto's © paul kriele, 5 december 2019
........................

Wat ‘wonen’ betreft zijn er meerdere flats gepland die qua oppervlakte van de appartementen oplopen voor starters, een persoonshuishoudens en naar grotere wooneenheden : in totaal 820. Zowel koop als huur. Energie neutraal, duurzaam en toekomst bestendig spelen bij de bouw sterk mee.
Doordat de Veemarktweg iets vanaf de kade verschoven wordt, ontstaat lang de Dieze een bouwterrein voor twee flats van resp. 56 en 60 meter. Daar is ook plaats voor een activiteiten terrein gepland. Immers een ander punt in het plan dat sterk meespeelt is het contact met het Veemarktkwartier zodat het een speels gebied blijft. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt die weg als eerste een stukje omgelegd.
In dat aspect ‘Verbinden’ hebben architectenbureau Studioinedots en DELVA Landscape Architecture & Urbanism het fysieke element uitgewerkt.
 
Middenin het EKP-gebouw waarin, voor de helft, de Kunstacademie een plaats krijgt [inkl. ateliers].
Rechts de nieuwe flats
langd de Dieze, resp. 56
en 60 meter hoog. 
Toelichting door Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed. Rechts wethouders Mike
van der Geld en collega Roy Geers.


foto's © paul kriele, 5 december 2019.
.................................................
 

Wethouder Roy Geers opende de ontmoeting met Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed, René Bosma directeur van de Kunstakademie, Nikay Hermon bvan PostNL enm Jasper van Emstede van NS en de pers in het EKP-gebouw aan de Parallelweg de bekendmaking wie de gemeente als ontwikkelaar had uitgekozen. Door B&W werd bij haar keuze de lat erg hoog gelegd, aldus Geers. Kwaliteit staat bovenaan omdat het moet aansluiten bij de gastvrije stad die in haar ontwikkelingen elders[’t Zand/ Orthenpoort, de Stadsdelta en het Kanaalpark, de Spoorzone] ook die kwaliteit wil uitstralen.
 
Toekomstig interieur van KUBUS,
zoals de huisvesting van de Kunstkacademie in het voormalige EKP-gebouw gaat heten.
.,.............................................................

.

Voor Ferdinand Gremmen van SDK was het ook een spannende tijd. ‘Uiteraard hadden we als doel te winnen. Maar we hebben hier voor een onorthodoxe manier gekozen. We voelden hier de ambitie en dynamiek van de stad. Daarbij speelde de Kunstacademie een grote rol. Samen met Sint Joost hebben we de plannen verder uitgerold. Fantastisch aldus Gremmen, dat we over twee jaar hier weer staan. Maar we hebben in onze plannen van het EKP-gebouw, dat grote jasje wel eerst door een 60-graden wasbeurt moeten halen’.

Waarop wethouder Mike van der Geld, die er ruim 20 jaar geleden met zijn ouders langs kwam en door het imposante EKP-gebouw geïmponeerd raakte, zei zich er al op te verheugen om de eerste schop in de grond te mogen steken…Ik ben trots op deze herontwikkeling die naadloos aansluit op de aanpak van de Spoorzone waar de gemeente mee bezig en die in zijn geheel loopt van het Jeroen Boschziekenhuis tot aan Orthenpoort. En als Cultuurstad van het Zuiden hoort daar natuurlijk ook de Kunstacademie bij.’
 
Hoofdelementen in de herontwikkeling zijn: verbinden met omliggende wijken, woongebied met een mix van functies, duurzaam en energie-arm, en het mobiliteitsaspect mede in de richting van het station. 
 

‘Wat dat volumineuze EKP- gebouw betreft zei Gremmen ‘..is dat element van studentenverblijf na hun studie er aan toegevoegd. Ons streven was het gezellig te maken. Met dat element follow-up en het toevoegen van activiteiten maakt dat het gebied, door de dag , door de jaar heen genomen, extra interessant.’ ‘Een niet onbelangrijk element, zo vervolgde Gremmen, ‘is verbinding’. Duidend op de lijnen met ’t Zand en de Brabanthallen. Uiteraard hoort daar het vervoersknooppunt bij dat door de gemeente ook als een herontwikkelingsgebied is opgepakt.

Dit herontwikkelingsplan start met de verbouwing van de EKP-hal en de bouw van de eerste [kleinere] woningen, gelegen in de zuidelijke kop van het complex. Uiterlijk in 2024 kunnen de eerste bewoners hun appartement[je] betrekken.

Terug naar boven