Oud CDA-wethouder Bert Wijers [79 jaar] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-01-2020 | Gewijzigd op: 07-01-2020
Oud CDA-wethouder Bert Wijers
*1940 +1 januari 2020 overleden.


foto © europeana.eu

Op 79-jarige leeftijd is op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2020, Bert Wijers onverwacht overleden.
Wijers was in de jaren1984-1990 raadslid voor het CDA en daarna zes jaar wethouder. Wijers stopte net voor 1 januari 1996, het moment waarop Rosmalen bij Den Bosch kwam. Nog een aanleiding te eindigen als politicus was om meer aandacht aan het gezin en het werk als oprichter [*1994] van een management/adviesbureau, te wijden. Naast die taken was Wijers ook voorzitter van de stichting Momumenten Fonds Brabant.

De wethouder van Volkshuisvesting, Milieu, Bouw en Woningtoezicht en Monumentenbeleid kreeg het vaak te verduren. Zowel de ambtenarij als de fracties in de raad hadden vaak kritiek op diens ‘falend beleid’. Te vaak was hij te ‘recht voor zijn raap,’ zoals hij zelf in een interview eertijds zei.
Die kritiek kreeg een hoogtepunt in juli 1994 toen Wijers mevrouw F. Wittmer van de stichting Monumentenzorg ontsloeg. Die procedure was niet correct verlopen, maar volgde wel op de kritiek die Wijers, als wethouder verantwoordelijk voor het gemeentelijk monumentenbeleid, van haar had gekregen…. Ondanks een motie Groen Links ontkwam Wijers aan een ontslag als wethouder. Ook een vergeten post [Hfl.100.000] over de herinrichting van de Kerkstraat door de Spaanse Beth Gali was een minpuntje.
Steeds ontkwam Wijers groot gezichtsverlies door zijn grote inzet en harde werklust. Wijers was de laatste die part-time werkte maar dat in de praktijk neer kwam op een volle werkweek. Wijers:’Ik ben voor mijn taak nooit weggelopen’.
De grote verdiensten van Wijers liggen in de ontwikkeling van de Binnenhaven en omgeving tot toeristisch gebied en de ontwikkeling van het Sport-en Vrije tijdscentrum De Vliert, zoals Sportiom later ging heten.
Bert Wijers ontving bij zijn vertrek in 1995 de stadpenning van 's-Hertogenbosch.

De uitvaartdienst van Bert Wijers wordt gehouden op dinsdag 7 januari 2020/15.30 uur in de Sint Jan. De crematie vindt aansluitend in besloten kring plaats.