Oud directeur postdistrict/kantoor Herman Durville overleden.

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2020 | Gewijzigd op: 06-06-2020
Oud directeur postdistrict/kantoor Herman Durville overleden.

Op 4 juni 2020 zijn Herman Durville en diens echtgenote Atty Durville-Bakx op een natuurlijke wijze kort na elkaar overleden. De Groninger Durville [*14-1-1935], die in december 1954 bij de Post kwam te werken, werd -na wat tussenposten in ’t land- naast postdirecteur van het postkantoor en postdistrict Den Bosch ook de bouwpastoor van het EKP [Post Expeditieknooppunt] aan de Parallelweg. Dat complex met lang laadperron ging in november 1987 open, maar tien jaar later [1996] werd het opgeheven door de overgang van postvervoer per trein naar wegtransport.
 
Herman en Atty Durville- Bakx * 1935 resp.*1934  
+ 3 juni 2020.

foto © privécollectie
........................................

Nieuw postkantoor 
Op 19 januari 1971 maakte Durville als bouwpastoor de opening mee van het nieuwe postkantoor in de Kerkstraat dat op de plaats was gekomen van het in 1896, in klassieke bouwstijl, geopende Post-en Telegraafkantoor. Tot treurnis van velen werd dat markante gebouw na sluiting in 1966, in 1968 gesloopt . De postdirecteur maakte de bloei- jaren van PTT Den Bosch mee met de bouw van een groot postsorteercentrum aan de Paralleweg [EKP], met een bloeiende filatelie vereniging die in 1985 bij 800 jaar Den Bosch, haar hoogtepunt vond met een tentoonstelling in de Brabanthallen en speciale uitgebrachte jubileum postzegels. Maar ook de vele reorganisaties maakte Durville mee. De meest ingrijpende waren de privatisering van de Post en de grote reorganisatie die een jaar voor zijn afscheid werd doorgevoerd. Medio 1994 werd overgegaan van 5 oude regio’s naar 27 rayons, waarbij Durville van directeur regiomanager werd. 
De intussen tot een wat lossere Bosschenaar geworden Groninger nam, na een 41-jarige dienstbetrekking bij ‘Tante Post’, in januari 1995 afscheid van zijn functies waarvan hij zei dat het takenpakket in de loop der jaren armen was geworden.
Maatschappelijk functies
Voorzitter van de Stichting October 1944’s-Hertogenbosch [1994-tot 2004], voorzitter van de harmonie  PTT 's-Hertogenbosch en een adviserende rol bij De Postkwakers, voorzitter Beiaardvereniging ’s-Hertogenbosch, voorzitter Ouderenraad St.Janslyceum, secretaris van de Nederlandse Vereniging Personeelsbeleid PTT Post, voorzitter Wijkraad ’t Ven Rosmalen en voorzitter van het Comité Bevrijding ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was Durville in die jaren verantwoordelijk voor de jaarlijks uit te reiken ere-titel Postmeester. 

Onder meer de Postkwakers en ook leden van de Oeteldonksche Club en het bestuur van de ’s-Hertogenbossche Filatelie waren in decemberr 1994, bij diens 40-jarig dienstjubileum aanwezig. Bij die gelegenheid werd Herman Durville koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het echtpaar Durville-Bakx wordt op 10 juni 2020 in besloten kring gecremeerd.

Terug naar boven