Gemeente: ruim 300 monumenten erbij

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2009 | Gewijzigd op: 28-02-2009
De gemeente heeft ruim 300 nieuwe monumenten aangewezen. De eigenaren zijn over dat besluit en de motivatie schriftelijk geïnformeerd. Het betreft 320 nieuwe panden die bij de 229 gemeentelijke monumenten komen die al in 2005 aangewezen zijn. Bij de nieuwe reeks wordt meer gekeken naar de jongste bouwkunst [vanaf 1945].
Voor de kandidaten roept het besluit vragen op over de status, de mogelijke subsidie die er aan ingrepen verbonden zit en de beperkingen die de monumentenstatus tot gevolg heeft.

De gebouwen, buurten en ook binnenstadspanden, die verspreid staan over de gehele gemeente, ziin mede beoordeeld op architectonische, kunst- en cultuurhistorische waarden.
De eigenaren, voor wie op 24 maart 2009 een info-avond is belegd, kunnen hun bezwaren kenbaar maken.