'Monumentenonderscheiding 2015' voor Ton Wetzer

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-09-2016 | Gewijzigd op: 07-09-2016
Dinsdagavond 6 september 2016 werd in het Sint Marthaklooster, het pand van de Zusters JMJ aan de Havensingel, tegenwoordig het hoofdkantoor van het Lilianefonds, aan Ton Wetzer de 'Monumentenonderscheiding 2015' uitgereikt. Dat gebeurde door de voorzitter van de stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg Jan van Heijningen nadat deze zijn traditionele State of the Monument had uitgesproken. Daarin waren soms kritische en overwegend ook positieve constateringen te beluisteren over het 'Bossche Monumentenbeleid. Van Heijningen strooide ook wat wensen en ideeën de zaal in, waar slechts een veertigtal genodigden deze jaarlijkse avond van de stichting Bossche Monumentenzorg bezochten.

De uitreiking door voorzitter Jan van Heijningen
van de door de stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg ingestelde 'Monumentenonderscheiding'
aan Ton Wetzer, de initiatiefnemer, motor
en beheerder van de website Bossche Encyclopedie..


-Hieronder de kunstenaar Christine Jetten, die het kunstwerk, een stenen labyrint ontwierp.

-Rechts onder: Het kunstwerk waarin de
kunstenaar een labyrint [wellingen] heeft verwerkt die een boom voorstellen. De cirkels er omheen zijn het teken van de vestingstad.Jetten heeft er dit keer
ook nog de letters Bossche Encyclopedie ingezet
.  

foto's © paul kriele,  6 september 2016.

Wensen van voorzitter Van Heijningen.
In zijn State of the Monumemt wenste VanHeijningen een herplanten van toekomst bestendige [linden of kastanjes] bomen. Van Heijningen wil een halt toeroepen aan de terrassen op de Parade, zodat de gevels kunnen worden opgeknapt/ hersteld. 'Hoe verder met de Kunst Akademie op de Onderwijsboulevard? Laten we dat gebouw op de Monumentelijst plaatsen,' sprak de voorzitter.
Spreker toonde zich wel tevreden met het Gasthuiskwartier, maar mist een invulling van het achter de Gasthuispoort bedacht pleintje en ook ziet hij in dat stadsplan geen doortrekking van de Binnendieze.
'Laten we op de plaats van het ingestorte Pearlepand óf volledig reconstrueren, óf [voor deze ene keer] historisch teruggaan naar de oude houten gevel, of verantwoord terugbouwen, deels met het bewaard puin [...]. Daar wil ik graag een debat voor opzetten,' aldus Van Heijningen. Maar hij wees de gemeente nog wel op haar plicht/taak om maatregelen die een dergelijke catastrofe in de toekomst kan voorkomen..,  opdat de gemeentelijke diensten hun taak met strengheid uitoefenen'. 
Monumentenonderscheiding 2015
Voorzitter Van Heijningen somde in een reeks van kwalificaties de argumenten op waarom Wetzer als enigre initiator en beheerder achter de website Bossche encyclopedie, de prijs verdient.  'Het was lastig een keuze te maken,' sprak de voorzitter. 'Er zijn zoveel kandidaten voor deze prijs. Maar Wetzer heeft op een geordende website historische informatie verzameld van panden, straten en kleine  monumenten. Het Stadsarchief, kranten en [perkamenten] documenten dienen als informatie.Contactpersonen en correspendenten leveren hem geregeld informatie aan. De computerprogrammeur [inmiddels met pensioen] heeft in ruim tien jaar deze rustige opgestelde, onpartijdig beschreven informatie, zonder reclame opgebouwd.  
De site wordt dagelijks door 500 bezoekers geraadpleegd. Dit geesteskind van Ton Wetzer, die met de site begon met de Suikerstraat, de plaats waar zijn voorouders zijn geboren, verdient deze 'Monumentenonderscheiding 2015,' aldus Van Heijningen.
Ton Wetzer is de vierde op rij -na Peter Verhagen, Clemens Bolhaar en Nort Lammers, die deze loftuiting mag ontvangen. Ze gaat gepaard met een stenen kunstwerk [in de vorm van een labyrint] van de kunstenaar Christine Jetten.

Sprekers, prof. dr. Jos Koldeweij en Marcel Slenders [boven] en een gastoptreden van JiaNan Schraven, [r.], leerling  derde jaars VWO aan het Rodenborch College.

foto's © paul kriele,  6 september 2016.

 

Lilianefonds met hoofdkantoor in Den Bosch
Het programma van de jaarlijkse State of the Monument bevatte een inkijk in de histotie en de werkzaamheden van het Lilianefonds. Clemens Slenders, lid van het Huisvestingsteam en in het dagelijks leven hoofd Communicatie en Werving, gaf in het kort met videobeelden het werk van het fonds weer. Zij richt zich op gehandicapte kinderen [verspreid over 30 landen] door het geven van [fysio-]therapie, onderwijs en hen te begeleiden bij het opbouwen van sociale kontakten. Het Lilianefonds werkt zonder subsidie maar kent wel  100.000 donateurs.

Jos Koldeweij ,de Boschkenner bij uitstek, sprak over de iconen van de stad. ' De Draak' beheerst het stadsbeeld, maar uiteraard is Jeroen Bosch bij uitstek het icoon van de stad, dat het beeld van Den Bosch is wijd en zijd verspreid.
Links Jeroen Bosch is als portret pas in 1550, 40 jaar na zijn dood, uitgetekend [middelste beeld]. Later [aan weerszijden] volgden er meer:  in 1572 en in 1610[ herdruk].
foto's © paul kriele, 6 september 2016.

Jeroen Boschkenner prof. dr. Jos Koldeweij
Prof. dr. Jos Koldeweij was uitgenodigd om in dit speciale Jeroen Boschjaar een lezing te geven over Jheromimus Bosch. De Jeroen Boschkenner bij uitstek en  daarin [de kunstgeschiedenis van de middel eeuwen] ook nog  eens hoogleraar], Koldeweij richtte zich specifiek op iconen en symbolen en nam Bosch daarvoor als het meest belangrijke icoon van de stad. In zijn over Bosch verhelderende lezing nam Koldeweij taferelen uit enkele werken van Jeroen Bosch als leidraad. Daardoor kreeg men een inkijk van het door het Christelijk geloof gemotiveerde werk van de beroemd kunstenaar, van wie anderen beweren dat deze moderne kunstenaar veelal monsters en gedrochten schilderde. 'Maar dat is juist omgekeerd,'  zegt Koldeweij. Het leven van Christus is bij hem de rode lijn. Door dat eigenzinnig  te schilderen weet hij een publiek te trekken.'
Terzijde sprak de in Helvoirt geboren Koldeweij over de expositie 'Visoenen van een Genie' in Den Bosch. Die werd enigszins door een vroegtijdige [2001] tentoonstelling in Rotterdam 'gedwarsboomd'. 'Daar namen zij 'De Hooiwagen als  icoon voor hun expositie.'Dat was wel erg wrang , maar het  heeft de expositie in Den Bosch geen windeieren gelegd. Het gaf ons extra publiciteit,' aldus Koldeweij die de motor en 'voorzitter' is van het onderzoeksteam, het Bosch Research and Conservationproject. 
Koldeweij: 'Onze expositie is voorbij,  maar het spektakel rond Jeroen Bosch gaat door.'  Dat was onder meer een verwijzing naar de talrijke malen dat de Boschkenner als gastspreker uit stad en ommelanden wordt  uitgenodigd....

Link naar Bossche encyclopedie:
http://www.bossche-encyclopedie.nl/_index.htm

Terug naar boven