De Gruyterfabriek gemeentelijk monument [inkl. tableaus]

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2011 | Gewijzigd op: 02-01-2012
[inkl,tabelausHet college van B&W heeft het gebouwencomplex van de voormalige de Gruyterfabriek aan de Veemarktkade aangewezen als gemeentelijk monument. Het levensmiddelenbedrijf van de Gruyter is onlosmakelijk verbonden met de sociaaleconomische historie van Den Bosch. Tot ongeveer 1975 was deze grutter een grootleverancier voor geheel
Nederland, met Den Bosch als hoofdvestiging.

Veemarktkade: De voorzijde van de De Gruyterfabriek uit de jaren medio 30.
foto's © paul kriele, 23 maart en 13 april [r.] 2011 .
De achterzijde, de zgn. Jamfabriek, die nog komend najaar klaar moet zijn en waar o.a.Targa gaat intrekken.

Vanuit de drie hier gevestigde fabrieken werden de eindproducten verspreid over de in vele plaatsen gevestigde winkels. Het fabriekscomplex van de Gruyter dateert oorspronkelijk uit 1932. In de loop van de jaren zijn steeds bouwdelen toegevoegd, waardoor een complex is ontstaan van enorme omvang. Uiteindelijk bleek een bedrijf, dat zelf zijn producten maakt en verkoopt, niet te kunnen concurreren tegen de moderne supermarkten. De Gruyter ging failliet.

Het fabriekscomplex complex werd al jaren gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw. Maar de oorspronkelijke bestemming van het gebouw was niet meer herkenbaar. Al enige tijd wordt door de BIM gewerkt aan een ingrijpende restauratie, met het doel het oorspronkelijke gebouwencomplex [bouwjaar 1934-1936] herkenbaar te maken.  De aanwijzing tot monument kan worden gezien als een erkenning dat dit zeer goed gelukt is.

Met die restauratie is iets bijzonders aan de hand. Doel van de restauratie is namelijk in de eerste plaats om het complex aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor creatieve bedrijven. Deze strategie blijkt zeer succesvol. Op die manier levert de restauratie van het de Guytercomplex een belangrijke bijdrage aan de economie van de stad, en kan het een
voorbeeld zijn voor de aanpak van grote fabriekscomplexen elders.

Tegeltableaus uit soepfabriek aangetroffen

Het tegeltableau 'De Zaaier' dat afkomstig is uit de soepfabriek aan de Veemarktkade.
Het weegt 300 kilo

Via verzamelaar Peter Spanjers, die zich toelegt op de historie van de tegeltableaus, ontvingen we  foto's van twee hervonden De Gruyter tegeltableaus. Ze zijn  afkomstig van de voormalige soepfabriek in fabriek II aan de Veemarktkade.enwegen 300 kilo. Producent van deze tableaus is de tegelfabriek ‘Holland’ uit Utrecht.
Ze hangen tegenwoordig in het parycentrum De Rosmolen [België], naast de Sint Catharinakerk. Daarvoor in conservenfabriek 'Picolo'.

Het nevenstaand tableau Oogst Welvaart is afkomstig uit een De Gruyterwinkel in Amsterdam. Het in 1914 door de tegelfabriek ‘Holland’ geproduceerde  tableau bevindt zich in het Bakkerijmuseum in Hattem, maar staat daar onder een verkeerde producent gemeld.

foto © will porrio.
 Terug naar boven