Markt: Onthulling historische steen met tekstverklaring

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2012 | Gewijzigd op: 20-01-2012
Vanmorgen -vrijdag 20 januari 2012- heeft om half elf wethouder Huib van Olden op de Markt een steen bij de Waterput onthuld. Bij belangrijke monumenten of soms verdwenen monumenten, zoals stadsporten en de waterput op de markt zijn  stenen met een tekstverklaring over het ontstaan en de functie van het betreffende monumennt geplaatst.

De infosteen bij de Waterput op de Markt:
De infosteen bij de Waterput op de Markt. De steen ziet er nog vuil uit, maar die werd vanmorgen 20 januari 2012, voorafgaand aan de onthulling, schoon gepoetst.
Naast de nu afgedekte put ligt de steen met verklarende tekst.

foto's © paul kriele, 19 janurari  2012 en 6 oktober 2011 [r.] .

 De steen bij de Waterput op de Markt vertelt onder meer, dat '...de put in de 15e eeuw is aangelegd. Om het schone putwater tegen dumpend vuil te beschermen is er later, rond 1521, een puthuis overheen gebouwd.
Rond 1575 is er op d eput een eenvoudige pomp geplaatst, die later werd vervangen. De in 1761 vervaardigde fraai bewerkte hard stenen pomp werd in 1871 afgebroken.
Pomp en puthuis waren bedoeld voor de drinkwatervoorziening.
Tussen 1979-2008 stond er een door de leerlingenwerkplaats geconstrueerde copie puthuis.
[Voorlopig ligt er een glazen plaat op in afwachting van een nieuwe invulling, redactie].


Antwerpse of Jodenpoort
Rechts: De steen bij de poort op de grens Schapenmarkt -Vughterstraat.
Links: Een editie vanJeugdboschlogie in 2010 op de plek waar de infosteen over de Jodenpoort ligt [rechts in trottoir].

foto's © paul kriele,2 maart 2010 [l.] en19 januari 012.

De steen vermeldt onder meer: Jodenpoort
Op deze plaats, op de weg naar Vught, stond vanaf ongeveer 1225 een van de drie stadspoorten. behorend bij de eerste stadsommuring.
Deze poort droeg oorspronkelijk de naam Jodenpoort *,
later Vrouwepoort en in de volksmond Antwerpse poort, omdat hij naast de Leuvense en Brusselse poort, geschonken was door de stad Antwerpen.

* Er was vlakbij ook een Portugesenstraat en het Lombardje, verwjzend naar [Portugese] joden en Joodse zakenlui. [redactie].Terug naar boven