Start nieuwbouw Huize Ploossche Hof

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-05-2007 | Gewijzigd op: 24-03-2009
Voor een nieuwbouwimpressie van Noorderkroon  [2008] klik op Bouw Ploossche Hof


Het nieuwe tehuis Noorderkroon als onderdeel van Ploossche Hof.

foto © paul kriele, 12 december 2008.

Bouw complex woningen en zorgcentrum Ploossche Hof van start
  22 mei 2007.
Maandag 21 mei 2007 werd het startsein gegeven voor de bouw van Noorderkroon, het zorgcentrum dat voor de helft de vervanger is van Ter Aa, en de bouw van twee blokken met 31 luxe appartementen. 
De planning is dat Noorderkroon voorjaar 2009 klaar is en dat de flatwoningen eind volgend jaar 2008 worden opgeleverd.
Vertraging Noorderkroon 
Het project liep al aanzienlijke vertraging op door procedures. ‘De omgeving’ vond de nieuwbouw, ontworpen door Molenaar en Koeman in Den Bosch, te hoog. In de torenflat met elf verdiepingen, zijn ondermeer 125 zorgplaatsen en 35 [sociale] huurappartementen, gepland*. Ondersteunenden afdelingen en een loketfunctie komen meer op de begane grond. 
De opzet was het nieuwe Ter Aa [Nieuwenhage]  tegelijk klaar te hebben met Noorderkroon. Een deel van de bewoners van ter Aa/Gervenhof, die tijdelijk in Coudewater verbleven, is al naar Ter Aa teruggekeerd. De andere helft komt dus pas in 2009 aan de beurt. 

Exact gezegd: 51 zorgappartementen, 34 verpleegplaatsen psychogeriatrie en 16 verpleegplaatsen somatiek. Naast /aansluitend aan dit tehuis worden tegelijkertijd 31 luxe appartementen gebouwd.
Stichting Nieuwebrug behartigt de bouw en exploitatie van de zorgcentra, SSW de particuliere bouw en verhuur.

Start bouw Zorgcentrum Ploossche Hof pas eind 2005, 25 oktober 2004.
Het nieuw te bouwen zorgcentrum op de Ploossche Hof zal hooguit eind 2005 kunnen starten. De bezwarenprocedure tegen de hoogbouw van een torenflat van elf verdiepingen is nog niet afgerond.
Naast een zorgcentrum komt er ook een winkel- wooncentrum van SSW en een Brede Bossche School. De school, tevens wijkgebouw voor de Haren/Donk en De Reit, is al in aanbouw. De gemeente investeert voor dit project, dat past in het Grote Steden Beleid, ruim 50 miljoen euro.
Woordvoerder André Heijmans van de stichting Nieuwebrug erkent de bezwaren tegen de hoogbouw van het zorgcentrum. Heijmans verwacht dat rond einde van dit jaar duidelijk wordt wanneer exact de bouw start. In ieder geval weer een half jaar later als de bedoeling was.
Voor de nieuwbouw van Huize Ter Aa/Gervenhof dat als zorghuis ‘Nieuwehage’ rianter en moderner, maar wel in afgeslankte vorm, terugkeert, heeft dat geen gevolgen. SSW behartigt de particuliere bouw en verhuur. Stichting Nieuwebrug de zorgcentra.
Maar Heijmans zegt wel gehoopt te hebben dat beide zorgcentra gelijktijdig klaar zouden zijn. De bewoners, die tijdelijk bij Coudewater zijn ondergebracht, keren voor de helft terug naar de binnenstad.
In huize Nieuwehage zijn behalve 50 verzorgingsplaatsen ook 30 appartementen voorzien. De andere –tijdelijke - bewoners van Coudewater gaan naar het zorgcentrum in de Ploossche Hof, dat de naam Noorderkroon krijgt. Het bevat 125 zorgplaatsen en 35 [sociale] huurappartementen.

Pas voorjaar 2005 nieuwbouw Ploossche Hof , 17 december 2003]
Nieuwbouw van De Ploossche Hof gebeurt pas in voorjaar 2005. Dat bleek uit de presentatie van het nieuwe Ploossche Hof, een wijkcentrum dat gezamenlijk door gemeente, de wooncorporatie SSW en de stichting Nieuwebrug wordt opgezet.

De uitvoering van het complexe plan, dat door zijn ambities naar kwaliteit en het samengaan van functies nogal wat voeten in de aarde heeft gehad, is in een overeenkomst vastgelegd. Het streven is er op gericht, naast een economische impuls en kwaliteitsverbetering, de Ploossche Hof tot het nieuwe hart van de wijk te maken. Behalve een winkelcentrum, woningen en deels ondergrondse - parkeervoorzieningen, is in het plan ook een nieuw zorgcentrum Noorderkroon vervat.

Dat tehuis krijgt één loketfunctie [Divers, MaDi en thuiszorg] voor de wijk. Het zorgcentrum vangt de helft op van Huize Ter Aa dat aan de vooravond van een grondige renovatie staat. Het zal op ouderen afgestemde huisvesting bevatten dit woonzorgcomplex bestaat uit 125 wooneenheden voor verzorging en verpleging en 35 sociale huurappartementen voor senioren. Buiten deze zorgwoningen zijn er ook ondersteunenden functies voorzien zoals een kapper en fysiotherapeut .

In het kleinere, maar wel erg open en toegankelijke winkelcentrum, komt waarschijnlijk een nieuwe super en een cafetaria . Nieuw is de Brede Bossche School. Winkelcentrum en school zorgen voor de levendigheid van het centrum, aldus Ad van Gurp van SSW . Deze corporatie gaat tegenover de Molukse kerk 85 middeldure appartementen realiseren.
De Ploossche Hof moet eind 2005 het nieuwe hart van de wijkdelen Haren, Donk en de Reit worden. Zij zijn ook aan vernieuwing toe, of reeds aan bod gekomen, zoals de Reit, aldus wethouder Jetty Eugster die samen met Elly de Jonge de portefeuillehoudster is van dit project. Dat bevat ook nog het Ploossche Park dat een [ver-]nieuwde opzet krijgt. De totale investering - inkl. openbare ruimte - bedraagt 50 miljoen euro, aldus initiatiefnemer en kostendrager SSW. 

Na de te verwachten instemming van de gemeenteraad [december 2003] voor dit bestemmingsplan, volgen in januari 2004 de inspraakrondes. 


Terug naar boven