Pas voorjaar 2005 nieuwbouw Ploossche Hof

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2003 Nieuwbouw van De Ploossche Hof gebeurt pas in voorjaar 2005. Dat bleek uit de presentatie van het nieuwe Ploossche Hof, een wijkcentrum dat gezamenlijk door gemeente, de wooncorporatie SSW en de stichting Nieuwebrug wordt opgezet. De uitvoering van het complexe plan, dat door zijn ambities naar kwaliteit en het samengaan van functies nogal wat voeten in de aarde heeft gehad, is in een overeenkomst vastgelegd. Het streven is er op gericht, naast een economische impuls en kwaliteitsverbetering, de Ploossche Hof tot het nieuwe hart van de wijk te maken. Behalve een winkelcentrum, woningen en deels ondergrondse- parkeervoorzieningen, is in het plan ook een nieuw zorgcentrum Noorderkroon vervat. Dat tehuis krijgt één loketfunctie [Divers, MaDi en thuiszorg] voor de wijk. Het zorgcentrum vangt de helft op van Huize Ter Aa dat aan de vooravond van een grondige renovatie staat.
In het kleinere, maar wel erg open en toegankelijke winkelcentrum, komt waarschijnlijk een nieuwe super en een cafetaria . Nieuw is de Brede Bossche School. Winkelcentrum en school zorgen voor de levendigheid van het centrum, aldus Ad van Gurp van SSW . Deze corporatie gaat tegenover de Molukse kerk 85 middeldure appartementen realiseren.
De Ploossche Hof moet eind 2005 het nieuwe hart van de wijkdelen Haren, Donk en de Reit worden. Zij zijn ook aan vernieuwing toe, of reeds aan bod gekomen, zoals de Reit, aldus wethouder Jetty Eugster die samen met Elly de Jonge de portefeuillehoudster is van dit project. Dat bevat ook nog het Ploossche Park dat een [ver-]nieuwde opzet krijgt. De totale investering - inkl. openbare ruimte - bedraagt 50 miljoen euro, aldus initiatiefnemer en kostendrager SSW.
Na de te verwachten instemming van de gemeenteraad [december 2003] voor dit bestemmingsplan, volgen in januari 2004 de inspraakrondes. .
-----------------
Sloop Huize Ter Aa in zicht - [Nieuwsbrief Bastion Oranje, 16 april 2002]
De directie van de Stichting Nieuwenhage hoopt dat over een jaar de sloop begint van verzorgingshuis Ter Aa en verpleeghuis Gervenhof. Voor die twee komt nieuwbouw in de plaats: een op de oude locatie aan de Zuid-Willemsvaart en een nabij Ploossche Hof.
De bewoners en bewoonsters gaan tijdelijk naar Coudewater en nog een te bepalen tehuis. Coudewater komt in mei vrij doordat patienten van Oosterhof weer terugkeren naar hun verbouwde locatie aan de Eemweg.
Na deze operatie verdwijnen de namen Ter Aa en Gervenhof. Zij gaan over naar de naam Nieuwenhage locatie centrum en Nieuwenhage locatie Ploossche Hof. In totaal gaat het om 190 bedden waarvan circa 100 in het centrum. Ter Aa krijgt royalere én meer eigentijdse appartementen waardoor het interieur grotendeels wordt gesloopt. Hopelijk werken de procedure en de plannen rond Ploossche Hof niet vertragend, aldus voorlichter André Heijmans.
Directeur Richard Butter van projectbureau BOB dat het ontwerp maakte en architect Toon Oomen hebben de plannen vanmiddag gepresenteerd. Vanaf morgen zijn de maquettes in Ter Aa te bezichtigen.
terug naar boven
© paul kriele


Terug naar boven