Aftrap van de nieuwe Stadsopera ‘De Reiziger’

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2020 | Gewijzigd op: 09-02-2020


'In augustus 2020 voltrekt zich op twee routes van de Binnendieze stadsopera ’De Reiziger’. 'De titel verwijst naar nieuwkomers die vanuit een variatie aan nationaliteiten in de stad zijn neergestreken'. Zo begon Marc Versteeg, de intendant van deze productie zijn welkom aan ongeveer 200 toehoorders uit diverse disciplines/ partners die de aftrap van de productie van de jonge stichting Demodokos in de Pleinzaal meemaakten. Stadsopera is nog een nieuw begrip dat zich nog in het culturele landschap moet inbedden, lichtte Versteeg toe.
Dit theatermuziekspektakel gaat zich kort vóór, tijdens en na het Theaterfestival Boulevard, 20 maal afspelen over twee routes van de Binnendieze, startend en weer terugkerend bij het Voldersgat. 
 
...............
-Boven: Welkom en inleiding door Marc Versteeg kwartiermaker en 
intendant van de muziektheaterproductie 'De Reiziger' van de stichting Demodokos.

-Onder: Toelichting door regisseur Vincent van den Elshout die bij
deze productieondersteunig krijgt van vier leden van de Toneelacademie
Maastricht. Op de foto alleen Vincent [r.] en  Emma enTalja.


foto's © paul kriele, 8 februari 2020.
.............

Uitgangspunt van het muziektheater is het verhaal van Homerus ‘de Odysseus’ uit de Griekse mythologie. Daarin gaat de Griekse held Odysseus op oorlogspad. Maar de schrijver van ‘De Reiziger’, stadschroniqueur Eric Alink, heeft bepaalde Griekse details uit die oorlogsexpeditie, zoals bijvoorbeeld de vijf rivieren en vijf eilanden, omgezet naar Bossche situaties: de zee is de Binnendieze en de eilanden zijn diverse podia langs de route die de bezoekers -op de door de bomers bestuurde rondvaartboten van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch  - tegenkomen. Door die elementen, dwaalt de toeschouwer af naar de onderwereld uit de Grieks mythologie met al haar verlokkingen, dilemma’ s en ontberingen. Ook tegengesteld met toen, zijn de manschappen van Odysseus. Zij gaan op oorlogspad, in tegenstelling tot de duizenden migranten die op de Middellandse Zee juist op de vlucht zijn vanwege de oorlogen.
 
De man van het libretto,
ofwel de schrijver
van 'De Reiziger,
stadschroniqueur Eric Alink.


foto © paul kriele,
8 februari 2020.
................................................

De verhalen van de nieuwkomers en die van de bezoekers krijgen een stem aan boord en vormen zodoende de leidraad van ’De Reiziger’. 
Erik Alink koppelt die twee verhaallijnen met elkaar. Onderweg langs de Singelgracht en binnendoor op het Binnendiezetraject, spelen zich- ook -dramatische taferelen af die ondersteund worden met de door componist Mark van Platen gecomponeerde en door de Capella Brabant uitgevoerde muziekfragmenten. Alink noemde de Binnendieze een gedroomde plek voor dit soort muziektheater. Dat verhaal van de Odysseus laat zien wie je bent en waarin je op de proef wordt gesteld. En daardoor ontstaan de overeenkomsten met wat zich momenteel in Europa afspeelt.
Op het eindpunt van dit muziektheater komen allen weer in het Voldersgat bijeen om hun ervaringen met elkaar [de spelers, de partners en de musici] te delen. Daarin ligt ook de verwachting van de producenten van deze veelomvattende productie, dat deze voorstelling de toeschouwers met ideeën en ervaringsmomenten zal verrijken.
De regisseurs, onder leiding van Vincent van Elshout, trainen de spelers die het publiek onderweg en op de podia tegen komen. Zij maken hun levensverhaal tot een theatraal verhaal. Daarbij krijgt Van den  Elshout ondersteuning van studenten van de Toneelacademie Maastricht.
 

Indruk van de bijna 200 toehoorders
in de Pleinzaal, die op de een of andere manier betrokken zijn bij de productie
'De Reiziger'en uitgenodigd waren
om de aftrap mee te maken.


foto © paul kriele, 8 februari 2020.
.....................................................................

Op de Binnendieze: twee routes en 20 voorstellingen
Productieleider Stefan Gilis gaf aan de hand van een stadskaart met daarop de loop van de Binnendieze de route en diverse locaties aan die een rol spelen in deze uniek vertoning . Slot ‘De Reiziger’ is een samenwerking aangegaan met Capella Brabant, Paleis voor Volksvlijt, De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, TheateradParade en Theaterfestival Boulevard.
 
Productieleider SefanGillis geeft aan de hand van een stadsplattegrond
waarop de twee routes over de Binnendieze staan aangegeven.
Ook zijn de locaties waar de bootgasten onverwachte
muziekoptredens [koren] en andere ludieke of dramatische  spelmomenten
zullen tegen komen [met VK, KK of MK], gemarkeerd.


 foto ©  paul kriele, 8 februari 2020.

Nieuwkomers uit Syrië, Bosnië Irak, Guinee en Somalië
Wieke Wijnen, de Coördinator Nieuwkomers, liet enkele van hen aan het woord. Deze mannen en vrouwen uit onder meer Syrië, Irak, Guinee, Bosnië en Somalië toonden een groot gebaar van dank voor de Nederlandse gastvrijheid en hulp. 'Graag willen we daarom iets terug doen.' 
 

-Hierboven: Een van de nieuwkomers [maar al 20 jaar in Nederland..]
uit Bosnië,die mee doet. Wieke Wijnen [l.] liet nog een viertal mannen/vrouwen,
uit Syrië. Irak,Somalië en een theatermaker uit Guinee aan het woord. 
-Onder: Op de achtergrond in de Pleinzaal het koor Capella Brabant.


foto's © paul kriele, 8 februari 2020.


Marie-José Meeuwissen, secondant van theaterdirecteur Alex Kühne die verhinderd was. TheateradParade neemt voorlopig, de edities van 2020, 2021 en 2023 alleen facilitair [als ticketbureau] deel. Maar in 2024, wanneer de nieuwbouw klaar is, zal zij deze productie ook intern verwelkomen in het nieuwe, dan geheten ’Theater naar de Parade’, zoals Marie-José Meeuwissen, in haar toelichting aan gaf.
 
Directie-assistent van theaterdirecteur Alex Kühne,
Marie-José Meeuwissen
.

De gemeente ’s-Hertogenbosch, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie ondersteunen de bijzondere voorstelling, waarin zelfs ‘ de deelnemende reiziger’ - op deze zeker niet passieve tocht - op de proef wordt gesteld.

 

Terug naar boven