Rechter spreekt Eric Alink vrij van 'smaad' tegen Nol Roos

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2020 | Gewijzigd op: 15-12-2020
Politierechter spreekt journalist Eric Alink vrij van smaad tegen Nol Roos

Op grond van de vrijheid van meningsuiting, dat recht is overigens niet onbeperkt,maar in dit geval niet grievend, 
heeft de politierechter journalist Eric Alink vrijgesproken van smaad tegen Nol Roos, toen eigenaar van de lokale omroep.

*Eric Alink is naast jourtnal;sit ok stadschronioqueur en columnist

Aanleiding strafzaak: op 2 maart 2020 richt de Bossche journalist Eric Alink zich in een Tweet tot Arnold Karskens, mede-oprichter van Ongehoord Nederland [ON]. De aspirant-omroep heeft aangekondigd dat zij voor proefuitzendingen in zee wil gaan met TV73 in Den Bosch. Eigenaar van deze lokale commerciële zender is Nol Roos, grondlegger van de Bossche Volkspartij.
In zijn Tweet bestempelt Eric Alink deze zendereigenaar als racist. Ter verduidelijking voorziet Alink zijn Tweet van digitale verwijzingen naar twee publicaties: een long read van journalist Vera Mulder over Nol Roos, die bij De Correspondent is verschenen, en een Stadskroniek van Alink in het Brabants Dagblad.
Op 2 maart 2020 doet Nol Roos aangifte bij de politie tegen Alink op grond van 261 lid 2 WvS [smaadschrift]. Het OM verklaart Alink in een latere strafbeschikking schuldig en legt een geldboete van 450 euro op. Alink tekent bezwaar aan, waarna de OvJ de zaak aan de politierechter voorlegt.

Zitting en vonnis: Op 14 december 2020 dient de zaak bij de politierechter in Eindhoven [wegens drukte is de zitting ter elfder ure overgeheveld van Den Bosch naar Eindhoven]. Tijdens de zitting voert Alink zelf het verweer, na eerdere raadpleging van Pieter van der Kruijs, voormalig strafrechtadvocaat in Den Bosch en oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten.
Het OM prolongeert de eis van 450 euro geldboete. De politierechter spreekt Alink vrij.

Mijn overtuiging dat ik niet schuldig ben, stoelt op drie punten.
1. Ik beroep mij op artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat handelt over de vrijheid van meningsuiting.

2. Het was niet mijn opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, om Roos in zijn goede naam en eer aan te tasten.

3. Ik ben ruim vijfendertig jaar journalist, schrijver en sinds 2010 stadschroniqueur van Den Bosch, een functie die het college van B&W mij heeft toegekend. Ik sta te boek als fel maar consciëntieus. 
=============================================
Bericht van 6 maart 2020 Alinks reactie op aangifte Nol Roos over smaad.
Columnist en stadschroniqueur Eric Alink gaf op de Zuiderpassage vrijdagmiddag 6 maart 2020 kort een toelichting op de aanvaring tussen hem en Nol Roos van TV73. De laatste heeft aangifte van smaad en laster tegen Eric Alink gedaan, die Roos deze week in een bericht op Twitter als racist heeft bestempeld. ‘Dat is ook een forse uitspraak,’ zegt Alink. ‘Met de kwalificatie ‘racist’ ben ik dan ook steevast erg terughoudend. Maar als iemand in zijn gedrag en uitlatingen bij herhaling racistisch gedachtegoed toont, dan roept hij zo’n kwalificatie over zichzelf af. Meest veelzeggend is een filmpje, met Roos zelf in de hoofdrol, dat hij ooit op Facebook zette. De titel: ‘Sylvana, wil je m’n slaafje zijn?’ Uit een recenter filmpje: “Sylvana, je bent een lege condoom die zich gedraagt als een zielige slaaf terwijl je nog nooit een bolletje katoen in je handen hebt gehad.”
En zo gaat het al jaren.  Alink vervolgt: 'Sorry, maar geparfumeerder kan ik de wereld van Nol Roos niet maken.”
 
Stadschroniqueur en columnist Eric
Alink voorafgaand aan de presentatie
van de bundel  'De Passage'
in winkelcentrum Zuiderpassage. 


foto © paul kriele, 6 maart 2020.
.........................................................................

Na de aangifte, die Roos bij de politie in zijn huidige woonplaats Boxtel deed, is het aan het Openbaar Ministerie of het de zaak seponeert of tot een rechtszaak laat komen. “Ik zie het met vertrouwen tegemoet”, zegt Alink. “In gedachten loop ik al een pleidooi te schrijven. Enerzijds is het gedoe en kost het energie. Maar in een stad als Den Bosch, waar een cultuur bestaat van de lieve vrede bewaren, wegkijken of zwijgen, is het af en toe nodig dat iemand een steen in de vijver gooit.”

Bericht van 5 maart 2020 Nol Roos doet aangifte  van smaad & laster tegen Erick Alink
Nol Roos van TV73, die programma's van de nieuwe landelijke omroep Ongehoord gaat uitzenden, klaagt columnist en stadschroniqueur Eric Alink aan, omdat die hem in een twitterbericht van 5 maart 2020 racist heeft genoemd. Alink is het helemaal niet met de gastvrije Roos eens dat hij zendtijd aanbiedt aan de- als rechtse -omroep geziene Ongehoord. Alink: 'Je gaat in zee met de racist Nol Roos. Hoe gênant -rechts wil je gaan?,' schreef Alink. Dat was voor Roos reden bij de Boxtelse politie, waar hij nu woont, aangifte te doen 'voor smaad en laster' zoals hij op zijn facebookpagina meldt. 
 
.......... .......
Columnist en stadschroniquer Eric Alink
foto © paul kriele,  24 januari 2015.
Nol Roos van TV73
foto © christel pennings, juli 2014.

Bericht van 2 maart 2020 TV73 gaat ook programma's van Ongehoord uitzenden

Omroep Ongehoord, een nevenactiviteit van de nieuwe partij 'Ongehoord Nederland' van Arnold Karskens, Joost Niemöller en Ybeltje Berckmoes, gaat alvast een jaar vóórdat minister van mediazaken Arie Slob toestemming geeft, uitzenden. Zij heeft al  meer dan 50.0000 handtekeningen verzameld. 
Dat uitzenden gaat [als pilot] gebeuren via de Bossche lokale zender van Nol Roos TV73 [Ziggo kanaal 44] en via de website van Ongehoord Nederland.

De nieuwe partij en zender stellen zich op aan de rechter zijde van het politiek spectrum en schuuren qua politieke boodschap tegen de PVV en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Bewust wil zij met haar programma's een tegenhanger vormen van de wat zij noemt eenzijde [linkse] stellingen die door de linkse partijen [PvdA en Groenlinks] en de omroep NPO]de wereld ingezonden worden.
 

Terug naar boven