Uitstel start Spoor 10-14 onderwijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2020 | Gewijzigd op: 28-04-2020

Niet in augustus 2020, maar zeker een maand of vier later zal het nieuwe onderwijsinitiatief tienerschool Spoor 10-14 aanvangen. Spoor 10-14 staat voor onderwijs  aan jeugdigen tussen 10 en14 jaar die nog niet echt kunnen kiezen voor een vervolgopleiding.
Daarom  biedt dit onderwijs aan hen een tussenfase - tot hun veertiende, aan- enig  moment waarop  ze wel zover zijn. 

De locatie is nog niet bekend en de werving en promotie  zal pas komend najaar aanvangen.  De planning is met deze vorm van onderwij op 1 januaie 2021 te beginnen.

Bericht van 9 maart 2020: Formele start tienerschool Spoor 10-14
Donderdag 6 maart 2020 ondertekenden op het landgoed Coudewater vertegenwoordigers van de besturen van de Bossche basisscholen en middelbare scholen het convenant, waarmee de start van Spoor 10-14 mogelijk wordt gemaakt. Na een onderzoeksperiode is door de initiatiefnemende scholen en een grote groep enthousiaste docenten de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de voorbereiding.
 
......

Feestelijk moment.
Afgevaardigden van de deelnemende
basis- en middelbare scholen op
landgoed Coudewater bijeen
voor de convenantondertekening.


foto © colette den herder,
6 maart 2020. 
................................................................
 

Spoor 10-14 is een nieuwe school in ’s-Hertogenbosch voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen die hun eigen spoor willen volgen, willen groeien, kennis en vaardigheden willen opdoen, de wereld en zichzelf leren kennen voordat ze de overstap maken naar leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. Spoor 10-14 biedt onderwijs op maat en geeft de kans alle keuzes open te laten tot je 14 bent.
Docenten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs verzorgen onderwijs en begeleiding op maat. Uitdagend onderwijs dat per leerling en per leerthema op een verschillend niveau kan zijn.
Spoor 10-14 start op 1 augustus 2020. Het eerste jaar is inschrijving mogelijk voor groep 7 en 8. De voorlichtingsavonden en informatiemateriaal volgen in april.
Verdere informatie: www. 1014onderwijs.nl

Terug naar boven