Dreigend faillissement voor Dierentehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2020 | Gewijzigd op: 21-04-2020
Het Dierentehuis aan de Oosterplas dreigt in een faillissement te vervallen. Het bestuur van het tehuis kampt met grote tekorten en de gemeente aarzelt subsidie uit te betalen. Dat meldt het Brabants Dagblad  [dd.21042020].
De stichting verwijt de gemeente zich vanaf 2017 niet aan de subsidievoorwaarden te houden. Maar de gemeeente wacht  nog steeds op een verantwoording van de boekhouding  over de jaren 2017-2018. De jaarcijfers ontbraken.
Nu mist het tehuis ook nog eens inkomsten door de coronacrisis omdat er geen pensiongasten zijn en geen opvang van afstandsdieren.

Bosch Belang vroeg ook  al in november 2017 extra aandacht van de gemeente voor het reilen en zeilen van het dierentehuis.
De gemeente antwoordt per brief [dd. 28-11-2017] aan Frans van Valkenburg van Bosch Belang, die per brief [dd.16-10-2017] ondermeer naar het doorsluizen van geld door de stichting Dierentehuis, vroeg. 'Daar is geen sprake van,' aldus het antwoord. Maar er is intussen wel - zonder toestemming van de gemeente- een andere stichting 'De Vriendenstichting' opgericht. Daarom verzochten B&W aan het bestuur van het Dierentehuis die nieuwe rechtspersoon op te heffen. B&W antwoordt verder dat zij '.. door de zorg die zij heeft omtrent de uitvoering van onze wettelijke taak, alternatieven onderzoekt vwb het mogelijk gebruik van gemeenschapsgeld' door de stichting.