Dierentehuis [als stichting] verder onder nieuw bestuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2021 | Gewijzigd op: 08-04-2021

Stichting Dierentehuis onder een nieuw bestuur
Het oude bestuur van het Bossche Dierentehuis heeft plaats gemaakt voor een nieuw. Financiële zaken zoals de omgang met de subsidie, liep niet goed. Het bestuur nam er geen verantwoordelijkheid over. Dat vindt B&W. Na het aanstellen van een commissie die onderzoek deed, volgde er een advies om een nieuw bestuur aan te stellen. De commissie stelde ook dat er geen financiële noch andere ongerechtigheden konden worden aangetoond. Maar die financiële situatie is zorgelijk en daarop moet worden doorgepakt.
B&W stelt de toekomst van het Dierentehuis op de eerste plaats. De stichting krijgt nu een bestuur dat de financiële en organisatorische zaken op orde gaat maken en een bedrijfsplan gaat opstellen. Daarin wordt ook expliciet de versterking van de regionale samenwerking aangestipt.

Bericht van 21 april 2020 Dreigend faillissement voor stichting Dierentehuis.

Het Dierentehuis aan de Oosterplas dreigt in een faillissement te vervallen. Het bestuur van het tehuis kampt met grote tekorten en de gemeente aarzelt subsidie uit te betalen. Dat meldt het Brabants Dagblad  [dd.21042020].
De stichting verwijt de gemeente zich vanaf 2017 niet aan de subsidievoorwaarden te houden. Maar de gemeeente wacht  nog steeds op een verantwoording van de boekhouding  over de jaren 2017-2018. De jaarcijfers ontbraken.
Nu mist het tehuis ook nog eens inkomsten door de coronacrisis omdat er geen pensiongasten zijn en geen opvang van afstandsdieren.

Bosch Belang vroeg ook  al in november 2017 extra aandacht van de gemeente voor het reilen en zeilen van het dierentehuis.
De gemeente antwoordt per brief [dd. 28-11-2017] aan Frans van Valkenburg van Bosch Belang, die per brief [dd.16-10-2017] ondermeer naar het doorsluizen van geld door de stichting Dierentehuis, vroeg. 'Daar is geen sprake van,' aldus het antwoord. Maar er is intussen wel - zonder toestemming van de gemeente- een andere stichting 'De Vriendenstichting' opgericht. Daarom verzochten B&W aan het bestuur van het Dierentehuis die nieuwe rechtspersoon op te heffen. B&W antwoordt verder dat zij '.. door de zorg die zij heeft omtrent de uitvoering van onze wettelijke taak, alternatieven onderzoekt vwb het mogelijk gebruik van gemeenschapsgeld' door de stichting.