Stichting Bossche Zomer krijgt garantstelling van € 100.000

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-08-2020 De gemeente verstrekt de stichting Bossche Zomertheater een garantstelling* van € 100.000. Dat bedrag is bedoeld om een exploitatierisico op te kunnen vangen. Als voorwaarde geldt een volledige inzage in de boekhouding aan de gemeente te geven.


Ter verklaring voegt de gemeente hier aan toe:  Het initiatief van het Bossche Zomertheater levert een hoogwaardige bijdrage aan onze Bossche Zomer en ambities als Cultuurstad van het Zuiden. Er ligt een mooi plan, bekende (inter)nationale artiesten hebben reeds hun medewerking toegezegd en er is een sluitende begroting. Omdat het voor de exploitant onmogelijk is om zich op dit moment te verzekeren tegen de exploitatierisico’s – zoals tegenvallende kaartverkopen, slecht weer of mogelijk nieuwe coronamaatregelen – zijn wij bereid garant te staan.

*Indien er een beroep op de garantstelling wordt gedaan is dekking mogelijk uit diverse culturele budgetten (zoals de jaarruimte uit de cultuurfondsen).