B&W houdt vast aan subsidiestop/overleg met advocaat van De Poort

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2021 | Gewijzigd op: 06-04-2021
B&W licht haar besluit aan fracties in de raad* toe en gaat in overleg met advocaat van bestuur De Poort
In haar har  brief staat onder meer: ; 
De conclusies van het onderzoek van BMC, dat wij vorige week met u hebben gedeeld, zijn indringend en urgent. Wij kunnen deze niet naast ons neerleggen. Wij vinden het niet verantwoord om de situatie die, zoals blijkt uit het onderzoek ook effect heeft op de werkvloer en het gevoel van welkom zijn in de Poort, zo langer te laten voortduren. Na bijna anderhalf jaar is het tijd dat de focus komt te liggen op de jongeren in Noord en de bijdrage die het jongerenwerk kan leveren aan de talentontwikkeling van alle jongeren in Noord.
Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort is een juridisch traject gestart en heeft een advocaat ingehuurd. Onze advocaat heeft inmiddels contact opgenomen met de advocaat van Stichting Jeugdwerk Maaspoort en
hem uitgenodigd voor een overleg op korte termijn. U zult begrijpen dat wij eerst dat overleg voeren en u daarna verder berichten.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg De burgemeester, drs. J.M.L.N. Mikkers

Bericht van 5 april 2021: Steun van politiek voor bestuur De Poort 
In het ontstane  meningsverschil tussen de gemeente met het bestuur van het Jongerencentrum De  Poort  in Maaspoort over het disfunctioneren van het bestuur, krijgt het centrum onverwachte steun vanuit de politiek.
*Raadsleden van PvdA,SP, Gewoon ge-Dreven, Leefbaar 's-Hertogenbosch en De Bossche Groenen verzoeken B&W te wachten met het intrekken van de subsidie tot de bezwaarprocedure is verlopen. De fracties bezoeken op 7 en 8 april a.s. heb centrum om het verhaal van de kant van het bestuur te aanhoren. Inmiddels is door het bestuur een advocaat aangetrokken om haar juridisch bij te staan in dit conflict. 

 Bericht van 29 maart 2021 Gemeente zegt samenwerking met bestuur Jongerencentrum De Poort op
De gemeente heeft de samenwerking met het bestuur van Jongerencentrum De Poort in Maaspoort per onmiddellijk opgezegd.
De reden is een  disfunctioneren van het bestuur, dat nog geen half jaar aan is [zie bericht hieronder].
Het centrum blijft wel open voor activiteiten, maar de organisatie ontvangt geen subsidie meer. In de aanstelling van dat nieuwe bestuur werd afgesproken een  onafhankelijk onderzoek te doen instellen. Daaruit blijkt  nu een urgent beeld is ontstaan, waarop het  College van B&W moet handelen. Zo staat in het bericht. En verder: als motivaties : slechte samenwerking met  andere organisaties en geen goede omgang met de jongeren. Dat betekent, aldus wethouder  Ufuk Kâhya dat het bestuur niet in staat is zijn opdracht uit  te voeren'..

Bericht van 4 december 2020 : De Poort gaat verder onder nieuw  bestuur 
De gemeente heeft na veel overleg en samenspraak -en op haar voorwaarden van haar condities aan het nieuwe bestuur* van Jongerencentrum De Poort- op proef opnieuw aan de stichting Jeugdwerk Maaspoort subsidie verleend tot 1 april 2021. Dat bestuur heeft zich o.a. akkoord verklaard samen met PowerUp73 en Hambaken Connet te werken aan de realisatie van het werkplan Jeugd en Jongerenwerk in Noord. Stichting Jeugdwerk Maaspoort gaat haar governance inzetten om de bestuurlijke slagkracht te vergroten en de basis te leggen voor samenwerking tussen de driepartners in Noord.

*Dat bestuur bestaat uit vier jongeren met een Poort-achtergrond en drie meer ervaren bestuurders.

Bericht van 12 oktober 2020 Nieuw bestuur voor Jongerencentrum De Poort 
Er is een nieuw bestuur aangesteld voor het Jongerencentrum de Poort op Maaspoort. Het bestaat uit vier jongeren, die een Poort-achtergrond hebben en drie leden met een bestuurlijke ervaring, zo meldt Dtv vandaag 13102020.
Het bestuur wil streven de Poort als zelfstandig jongerencentrum te behouden, zoals ook de politiek dat wenste. Haar plan wordt afgestemd op de samenwerkingsovereenkomst met Power Up 073 en Hambaken Connect.

Bericht van 30 mei 2020 Jongerenwerk De Poort staat op springen
In een raadsinformatiebrief stelt de gemeente: Hoewel het bestuur van de Poort heeft ingestemd met een constructief overleg over de versterking van het ambulant jongerenwerk, heeft deze stap geleid tot spanningen binnen de Poort. Mede op grond daarvan heeft het bestuur haar opdracht teruggegeven. Voor de korte termijn hebben wij het bestuur gevraagd om de activiteiten te continueren. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Op deze manier kunnen de jongeren* gebruik blijven maken van de, in verband met Corona aangepaste, activiteiten van de jongerenwerkers van de Poort.

Met het oog op de samenwerking in Noord hebben wij Hambaken Connect en PowerUp073 gevraagd om gezamenlijk een voorstel te doen voor de uitvoering van onze opdracht in Noord, inclusief het aandeel van de Poort. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn dat de Poort als bruisend centrum van het jongerenwerk in Noord behouden blijft; dat jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers actief bij de Poort zich betrokken blijven voelen en ook betrokken worden bij de toekomstige invulling van de activiteiten in de Poort, zoals bij andere jongerencentra in de gemeente ook het geval is; en de mogelijkheden van de accommodatie optimaal benut worden.
Conclusie Gezien de constructieve gesprekken met zowel het bestuur van De Poort als met PowerUp073 en Hambaken Connect hebben wij het vertrouwen dat PowerUp073 en Hambaken Connect samen met een goed voorstel zullen komen om per 15 juli aanstaande de opdracht te kunnen uitvoeren.

Afspraken over preventief jongerenwerk.
Voor Noord zijn in 2019  ihkv de lokale inkoop basisondersteuning door de gemeente afspraken gemaakt met drie organisaties: PowerUp073, de Poort en Hambaken Connect. De achtergrond was dat  zij elkaar aanvullen en gezamenlijk een compleet aanbod bieden. Versterking van het preventief jongerenwerk [o.a. ambulante inzet van jongerenwerkers]  was onderdeel van de afspraken.

*De jongeren zijn een petitie gestart omdat ze vrezen  opgeslokt te worden door  Farent [!]  of Power Up073.

Terug naar boven