Jongerenwerk de Poort heeft nieuw bestuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2020 | Gewijzigd op: 13-10-2020


Er is een nieuw bestuur aangesteld voor het Jongerencentrum de Poort op Maaspoort. Het bestaat uit vier jongeren, die een Poort-achtergrond hebben en drie leden met een bestuurlijke ervaring, zomeldt Dtv vandaag 13102020.
Het bestuur wil streven de Poort als zelfstandig jongerencentrum te behouden, zoals ook de politiek dat wenste. Haar plan wordt afgestemd op de samenwerkingsovereenkomst met Power Up 073 en Hambaken Connect.

Bericht van 30mei 2020 Jongerenwerk De Poort staat op springen
In een raadsinformatiebrief stelt de gemeente: Hoewel het bestuur van de Poort heeft ingestemd met een constructief overleg over de versterking van het ambulant jongerenwerk, heeft deze stap geleid tot spanningen binnen de Poort. Mede op grond daarvan heeft het bestuur haar opdracht teruggegeven. Voor de korte termijn hebben wij het bestuur gevraagd om de activiteiten te continueren. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Op deze manier kunnen de jongeren* gebruik blijven maken van de, in verband met Corona aangepaste, activiteiten van de jongerenwerkers van de Poort.

Met het oog op de samenwerking in Noord hebben wij Hambaken Connect en PowerUp073 gevraagd om gezamenlijk een voorstel te doen voor de uitvoering van onze opdracht in Noord, inclusief het aandeel van de Poort. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn dat de Poort als bruisend centrum van het jongerenwerk in Noord behouden blijft; dat jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers actief bij de Poort zich betrokken blijven voelen en ook betrokken worden bij de toekomstige invulling van de activiteiten in de Poort, zoals bij andere jongerencentra in de gemeente ook het geval is; en de mogelijkheden van de accommodatie optimaal benut worden.
Conclusie Gezien de constructieve gesprekken met zowel het bestuur van De Poort als met PowerUp073 en Hambaken Connect hebben wij het vertrouwen dat PowerUp073 en Hambaken Connect samen met een goed voorstel zullen komen om per 15 juli aanstaande de opdracht te kunnen uitvoeren.

Afspraken over preventief jongerenwerk.
Voor Noord zijn in 2019  ihkv de lokale inkoop basisondersteuning door de gemeente afspraken gemaakt met drie organisaties: PowerUp073, de Poort en Hambaken Connect. De achtergrond was dat  zij elkaar aanvullen en gezamenlijk een compleet aanbod bieden. Versterking van het preventief jongerenwerk [o.a. ambulante inzet van jongerenwerkers]  was onderdeel van de afspraken.

*De jongeren zijn een petitie gestart omdat ze vrezen  opgeslokt te worden door  Farent [!]  of Power Up073.