Finale Bossche Jeu de Boules op Sint Janskerkhof

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2022 | Gewijzigd op: 08-07-2022
Donderdagavond 7 juli 2022 voltrok zich de stadsfinale  - in de aanloop naar de Europees kampioenschappen jeu de boules [Petanque] - van het door de gemeente  opgezet  wijktoernooi 'Bossche jeu de boules'.Winnares van de vier deelnemende teams Zuid, West, Engelen en Rosmalen werd Annie Liebrand.
Op dinsdagavond 12 juli is op de Parade de finale van de zes in Brabantse gemeente gespeelde jeu de boules kampioenschappen.
Naast het Bossche team nemen daar ook de stadswinnaars van respectievelijk Breda, Eindhoven, Helmond, Roosendaal en Tilburg deelnemen.
 
De start van de wijk jeu de boules met een welkom door burgemeester Jack Mikkers. Plebaan Vincent Blom was intussen hoofdcelebrant. Want.,... Het was namelijk donderdag 7 juli 2022, de feestdag van de Bossche Zoeten Moeder. 
Mikkers feliciteerde met een toespraak en een 'Lang zal hij leven'en een cadootje de wedstrijdleider Antoon van Mil.
Ook diens moeder mevrouw Van Mil ontving een felicitatie gepaard gaande met een boeket bloemen
.  foto's © paul kriele, 7 juli 2022.
 
Een boeket voor mevrouw Van Mil die de succesvolle [op gebied van petanque] 46 jaar geleden er wereld heeft gebracht, aldus Jack Mkkers. foto © paiukrire 7 juli 2022.

Burgemeester Jack Mikkers opende donderdag 7 juli 2022 de Bossche wijktoernooien waaraan teams uit Engelen, Zuid, West en Rosmalen deel namen.  Een team ‘Binnenstad’ was door de organisatie vergeten. Maar daar had Bij Katrien al improviserend op een veldje bij de Pelikaanfontein op de Weversplaats een oplossing voor gevonden. Helaas gebeurde die deelname buiten mededinging.
Tweede misser
Ook al luidden  een kwartier voorafgaand aan dit toernooi de klokken van de Sint Jan, maar dat was vanwege de feestdag van de Bossche Zoete Moeder. Plebaan Vincent Blom was vanwege die dienst afwezig voor de opening van dit Bossche toernooi.

Jarige wedstrijdleider Antoon van Mill
Mikkers moedigde met een kort welkom de 16 spelers al vast aan met: ‘Bent u er Klaar voor..?’ Allen riepen meteen: ‘’Wij hebben zwaar getraind’ Mikkers sprak tot de vier teams als burgemeester van Den Bosch, een van de zes deelnemende gemeenten aan die provinciale kampioenschappen [dinsdag 12 juli bij de Sint Jan]:
Millers:  ’Den Bosch als de mooiste stad van Brabant moet hier zowel tegen Eindhoven als tegen het lelijke Tilburg in een wip uit komen..’ ‘Dus jullie laten me de volgende week niet in de steek. Ik reken op jullie, ’ aldus Mikkers.
‘Maar wat betreft die Europees kampioenschappen Petanque van 13 t/m 17 juli op de Parade daarvoor moet ik nog wel iets aan mijn Frans doen… ‘
Mikkers feliciteerde wedstrijdleider Antoon van Mil, die vandaag jarig was. De burgemeester huldigde hem met een ‘Lang zal hij leven’ en een kadootje. Ook de moeder van Antoon, die .’per slot van rekening hem ter wereld heeft gebracht’ ontving een gelukwens en een groot boeket. Mikkers wenste de spelers tot slot een sportieve wedstrijd en…. laat mij de volgende week niet in de steek.’

Bericht van 13 april 2022 aan EK Petanque [13 t/m 17 juli 2022]  gaan de wijktoernooien vooraf
 


................................
De vóór-kampioenschappen Pétanque [als pilot]  in 2021.
foto © henk van esch,  16 juli 2021

Voorultlopend op de Europese Kampioenschappen Petanque faciliteert  de gemeente in diverse wijken een Petanque toernooi. Die mogelijkheid faciliteert de gemeente vanaf 7 juni in het zogeheten jeu de boules wijktoernooi.Die vriendschapstoernooien vinden zelfs  in heel Brabant plaats en wel in de steden Tilburg, Eindhoven, Breda Rosendaal De wethouder van Sport Huib van OIden ziet er zelfs een antwoord op van de door corona ontstane eenzaamheid. Zie de site van Brabantse boules
De Bossche wijktoernooien vinden plaats in Zuid, Rosmalen, West en Engelen. De organisatie en begeleiding ligt in handen van de medewerkers van Farent, Humanitas, en Stichting Met je hart.  Na de poulewedstrijden is er op 7 juli 2022 de finale op het Sint Janskerkhof.
De wedstrijden in Den Bosch kunnen  mogelijk een opstap zijn naar landelijke jeu de boules wedstrijden. 


Terug naar boven