Miljoeneninvestering voor Huis73

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2021 | Gewijzigd op: 11-06-2021

Den Bosch volgt de landelijke trend waar vergelijkbare huizen, zoals Huis73 [voorheen Muzerije /Babel en Bieb], steeds meer publiek trekken Met die achtergrond gaat de gemeente meer in Huis73 investeren.
Dat  bericht van B&W [dd.10062021] is blijkbaar de inleiding  tot het voornemen voor een aanpassing van twee historische de gebouwen, die nu nog op twee kadastrale nummers [72 en 74] zijn gevestigd, maar recentelijk met opengebroken tussenmuur met elkaar werden verbonden. 
B&W steunt de weg die Huis73 wil inslaan. Met een nieuw en duurzaam ontmoetings- en kenniscentrum verwachten B&W dat het een impuls geeft aan de binnenstad en goed is voor de lokale economie. 
De investering betreft het samenvoegen en moderniseren van de panden. De kosten belopen  van een goedkoper voorlopig ontwerp van € 1,2 miljoen, naar een keuze van scenario 2 [kosten € 29 miljoen],. Waarnaar bij  B&W de voorkeur naar uit gaat.. 
Over het voorstel zal de gemeenteraad zich op 13 juli a.s. uitspreken.