Onthulling kiekjeskist in Huis73

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2022 Onthulling kiekjeskist in Huis73
Wethouder Huib van Olden [o.a. Erfgoed] heeft dinsdagmiddag 29 maart 2022 een geheugenkistje onthuld. Dat is een kistje met een verzameling [oude] foto’s waar mensen met dementie - onder begeleiding - herinneringen kunnen ophalen. Het project ‘geheugenkist’ is een samenwerking tussen Huis73 en Erfgoed. De foto’s komen van Lotte Jelleman van Erfgoed en Lotte den Noort van Huis73 die de onderwerpen hebben aangedragen en fotograaf Nancy van den Eijnde die ze heeft gefotografeerd.
 
Het welkom door directeur Nan van Schendel van Huis73.
Van Schendel nam de gelegenheid te baat om de vertrekkend wethouder Huib van Olden een cadeautje te geven. foto's © paul kriele, 29 maart 2022.
.........

Gastvrouw Nan van Schendel, directeur van Huis73 verwelkomde de aanwezigen onder meer wethouder Huib van Olden, die het gebruik van de geheugenkist toelichtte. Van Olden ging terug naar zijn eigen situatie met een dementerende vader. Van Olden moest erkennen dat hij feitelijk te laat was geweest om met zijn vader in gesprek te gaan. ‘Dementie is onderdeel van onze samenleving en je kunt niet vroeg genoeg beginnen daar mee om te gaan. Daar heb ik echt spijt van,’ zo bleek uit de woorden van de wethouder. Ik had graag met mijn vader het gesprek aan willen gaan.’ Daarop gaf wethouder als de ‘officiële gast’ zijn taak door en liet de twee Lottes [Jellema en den Noort] de geheugenkist openen.

In die geheugenkist, ook wel kiekjeskist genoemd, lag een serie oude foto’s van Bossche stadsgezichten, compleet met uitleg op de achterkant. Nan van Schendel maakte van de gelegenheid gebruik om Van Olden, al is nog niet de nieuwe regeerperiode aangebroken, uit te zwaaien. Daarvoor had de directeur van Huis73 en een verhaaltje en twee onmisbare reisbenodigdheden voor de reislustige pensionado bedacht. Van Schendel complimenteerde wethouder van het CDA om zijn passie én op Erfgoed én op de mensen in de stad… en om zijn mooie speeches. Van Schendel: ’Tja, er is ook wel wat onenigheid geweest waarop Van Olden insprong en duidde op de aanloop naar de fusie tussen Bibliotheek en de Muzerije, maar die donkere wolken overgetrokken, zo lieten beiden blijken. Van Schendel tot slot: ‘Je hebt vele handelingen verricht en veel mensen -ook in armoede of met taalachterstand ontmoet. Ik hoorde dat je een verre reis gaat maken. Hierop bood zij het toepasselijke cadeautje aan Van Olden aan
 
Lotte Jelleman van Erfgoed en Lotte den Noort van Huis73 hebben de onderwerpen  aangedragen en fotograaf Nancy van den Eijnde [niet op de foto] heeft ze gefotografeerd
foto's © paul kriele, 29 maart 2022.
..................................

Fotodoos van beeldend kunstenaar Miek van Dongen
Heel goed aansluitend was de voordracht van de beeldend kunstenaar Miek van Dongen die als kunstproject haar demente moeder een driekwart jaar met die fotodoos [pinhole] heeft vastgelegd. Daarbij aansluitend heeft zij een essay over dit project geschreven. Daarin staat de vraag en het antwoord beschreven: Wie moet er veranderen? Niet zij, maar ik.’ Enkele foto’s met- door de beperkte techniek - vage beelden, toonden uiteenlopende situaties bij haar moeder thuis. Miek geeft aan dat zij dat proces per sé van dichtbij wilde volgen. Dat de beelden vaag zijn legt zij behalve technisch gezien [bewogen foto’s en gebrek aan licht], ook uit aan de hand van de geestelijke toestand van haar moeder. Miek van Dongen: ’Want moeder, zoals zij oorspronkelijk was, kom ik niet meer tegen. Soms vraag je je af: Waar is zij? Die onscherpe foto’s..? Ik vond het wel oké zo.
...........................
-Beeldend kunstenaar Miek van Dongen met de kartonnen fotobox [pinhole] waarmee zij de periode van dementie van haar moeder vastlegde.
-Hieronder: Twee afbeeldingen uit dat project.

foto's © paul kriele, 29 maart 2022.
 ....

Het meest erge wat zij kon verliezen was niet de dood maar haar decorum. De kunstenaar tot slot: ‘Ik heb die verandering mij kunnen toe eigenen. Ik doe daarmee de oproep dat kunst een bijdrage kan leveren aan dit proces van dementie.’ Aan het einde van deze ontmoeting rond de geheugenkist bekeken de aanwezigen van Erfgoed en Huis73 de inhoud van de geheugenkist wat tot herinneringsmomenten leidde en werden het onderzoeksverslag [essay] van Miek van Dongen en haar foto’s uit het project bekeken.

Terug naar boven