Carnaval vóór corona nog vier keer afgelast

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2021

Carnaval in Oeteldonk is in de geschiedenis nog vier maal afgelast. Dat beschrijft de redactie in Blurb jaargang 33 nr.1.

*In 1896 heerste ‘de pokken’. Met tegenzin van de ondernemers in de binnenstad stemde de gemeenteraad toen met vijftien stemmen vóór en drie tegen voor het voorstel carnaval niet door te laten gaan. Dat gebeurde op verzoek van de Gezondheidscommissie. Carnaval zou voor hen de voornaamste inkomsten betekenen.

*De tweede maal was in de tijd van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Dat begon op last van het Militair Gezag op 15 januari 1915 toen in steden van De Staat van Beleg er geen carnaval mocht worden gehouden. Daar behoorde ’s-Hertogenbosch niet toe, maar drie dagen later gold er ook in de stad een verbod op carnaval. Overtreding betekende een boete van 25 Hollandse guldens, of drie dagen hechtenis. Dat verbod duurde de gehele oorlogsperiode. En raadslid Thijssen maakte daar gebruik van om carnaval in zijn geheel voortaan te verbieden, vanwege onder meer excessen. Thijssen kreeg steun van streng katholieke zijde en van protestantse inwoners. In de raad gingen dertien raadsleden met hem mee en negentien stemden tegen. Het verbod hield tot 1920 stand.

*De Tweede Wereldoorlog In januari 1940 een half jaar na de bezetting door de Duitsers, verordonneerde de Commandant van het IIIe Legerkorps alle openbare carnavalsactiviteiten. In café’s en in huiselijke kring werd dat nog wel gevierd. Het 60-jarig bestaan van de Oeteldonksche Club werd in het Casino gevierd met de Groote Oeteldonksche klucht. ’n Lach en ’n traan’. Pas in 1946 nam het [openbaar] Oeteldonks carnaval weer zijn oude traditie.
*Watersnoodramp van 1953 De Watersnoodramp van 1953 in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant en Zuidelijk Zuid-Holland en een deel van Gelderland was de aanleiding voor de Oeteldonksche Club -twee weken voor carnaval- de openbare viering op te schorten. Wel was later dat jaar, tijdens ’s-Hertogenbosch Muziekstad en op 7 juni tijdens het evenement Muziekfantasie in het stadion een fractie van carnaval merkbaar. *Corona wordt de spelbreker van carnaval 2021.