Aanpassingen asfaltcentrale van Heijmans/BAM levert effect op

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2022 | Gewijzigd op: 07-07-2022
De gemeente heeft de laatste maanden bij de directie van de Asfaltcentrale van Heijmans/BAM stevig druk gezet om haar uitstoot aan PAK’s en benzeen te reduceren tot maximaal de emissienorm. Daarom werd ook een dwangsom opgelegd om een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken.
Na geregelde controles in de afgelopen jaren was de laatste in mei 2022.Toen werd een overschrijding van de emissienorm benzeen geconstateerd. Aan die van de PAK’s werd wel aan de norm voldaan.
Verbouw centrale en plaatsing filter
Intussen heeft de centrale versnelde maatregelen getroffen, is de centrale verbouwd en er is een filterinstallatie geplaatst [als eerste in ’t land]. De gemeente schrijft: er is een emissiereductie en er zijn nog nauwelijks geurklachten. Toch worden er nieuwe metingen uitgevoerd. De uitslag is nog niet bekend. In haar verslag meldt de gemeente ook dat de commissie van advies voor de bezwaarschriften de Asfaltcentrale in het gelijk stelde dat de termijn tussen het dwangsombesluit en het voldoen aan de normen te kort was. De gemeente volgt die beslissing. Zij heeft daarom per 5 juli 2022 een nieuwe begunstigingstermijn vastgesteld. Daarop zijn nieuwe metingen verricht. De last onder dwangsom is verbeurd verklaard maar die voorde emissie van benzeen niet.

*Dit  bericht aan de gemeenteraad [' Informatie asfaltcentrale dd. 05072022] is tevens een antwoord op de brief van de Bossche Groenen over de centrale.. 


Bericht van 25 november 2021: Uitstel van 'Last onder dwangsom' tegen Asfaltcentrale
De gemeente legt de directie van AsfaltNu [Heijmans] 'een last onder dwangsom' op vanwege de overschrijding van uitstoot van schadelijke stoffen. De centrale dient- om de opgelegde dwangsom  te kunnen intrekken-  zo spoedig mogelijk  aan de norm [Conform de Landelijke Handhavingstrategie] te voldoen.
Op 17 september 2021 zijn er emissiemetingen verricht waaruit een  overschrijding van de uitstoot bleek: van 7,0 mg per m3 benzeen  ipv 1,0 mg /m3 benzeen en 2,7 mg /Nm3 PAK ipv 0,5 mg /Nm3 PAK.
De directie van AsfaltNu heeft de gemeente gevraagd om uitstel van de  dwangsom, vanwege een inregelperiode van de in maart 2022 in gebruik name van een nabehandelingsinstallatie, naar 1 mei 2022.
.................
Middenin de foto de toren van de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade.

De Gemeente legt de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade een dwangsom op. Gebleken is in mei /april 2021 dat de uitstoot van benzeen en PAK’s [Polycyclische Koolwaterstoffen] de normen overschrijden. Dat is de aanleiding van een voornemen tot het opleggen van die dwangsom. Voor wethouder Roy Geers zijn die overschrijdingen onacceptabel. De asfaltcentrale van Heijmans/BAM  krijgt tot 24 december 2021 de tijd de betreffende uitstoot te verminderen zodat de metingen lager worden.
Nieuwe centrale
>>Intussen loopt er al een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de asfaltcentrale naar de Brand  II [zie berichten hieronder.].
Ook geeft Asfaltnu aan nog dit jaar een nieuwe centrale  te gaan bouwen.

Bericht van 17 juni 2021 Asfaltcentrale stopt met recycling asfalt
De resultaten van de laatste metingen van 5 mei j. l. laten zien dat er een overschrijding plaats vindt van 10,6 mg/ kubieke meter PAK's en benzeen. Met name de uitstoot van PAK's  is boven de norm. De directie van de centrale van Heijmans heeft besloten de komende zes weken de productie van gerecycled asfalt stil te leggen. Zij vindt zelf ook de overschrijdingen onacceptabel.

Bericht van 21 april 2021 Onderzoek asfaltinstallatie  naar De Brand
 
Wethouder Roy Geers gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid verhuizing asfaltinstallatie van Heijmans van Veemarktkade naar De Brand.

Wethouder Roy Geers antwoordt [brief dd.21042021] na klachten over de kanker verwekkende stof benzeen die de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade uit stoot en het gerucht dat die verplaatst gaat/kan worden naar De Brand, dat die verplaatsing in [haalbaarheids-]onderzoek is.
Parallel daaraan loopt de mogelijkheid volgens de uitbreiding van het ontwerp Bestemmingsplan De Brand II, die installatie daar naar toe te verhuizen. Dat plan omvat watergebonden bedrijvigheid in milieucategorie 4.2., aldus de brief van wethouder Geers.

Terug naar boven