Dwangsom dreigt voor asfaltcentrale ivm ernstige overschrijdingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2021 | Gewijzigd op: 24-07-2021
Dwangsom voor Heijmans’ asfaltcentrale dreigt
.................
Middenin de foto de toren van de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade.

De Gemeente legt de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade een dwangsom op. Gebleken is in mei /april 2021 dat de uitstoot van benzeen en PAK’s [Polycyclische Koolwaterstoffen] de normen overschrijden. Dat is de aanleiding van een voornemen tot het opleggen van die dwangsom. Voor wethouder Roy Geers zijn die overschrijdingen onacceptabel. De asfaltcentralevan Heijmans/BAM  krijgt tot 24 december 2021 de tijd de betreffende uitstoot te verminderen zodat de metingen lager worden.
Nieuwe centrale
>>Intussen loopt er al een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de asfaltcentrale naar de Brand  II [zie berichten hieronder.].
Ook geeft Asfaltnu aan nog dit jaar een nieuwe centrale  te gaan bouwen.

Bericht van 17 juni 2021 Asfaltcentrale stopt met recycling asfalt
De resultaten van de laatste metingen van 5 mei j. l. laten zien dat er een overschrijding plaats vindt van 10,6 mg/ kubieke meter PAK's en benzeen. Met name de uitstoot van PAK's  is boven de norm. De directie van de centrale van Heijmans heeft besloten de komende zes weken de productie van gerecycled asfalt stil te leggen. Zij vindt zelf ook de overschrijdingen onacceptabel.

Bericht van 21 april 2021 Onderzoek asfaltinstallatie  naar De Brand
 
Wethouder Roy Geers gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid verhuizing asfaltinstallatie van Heijmans van Veemarktkade naar De Brand.

Wethouder Roy Geers antwoordt [brief dd.21042021] na klachten over de kanker verwekkende stof benzeen die de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktkade uit stoot en het gerucht dat die verplaatst gaat/kan worden naar De Brand, dat die verplaatsing in [haalbaarheids-]onderzoek is.
Parallel daaraan loopt de mogelijkheid volgens de uitbreiding van het ontwerp Bestemmingsplan De Brand II, die installatie daar naar toe te verhuizen. Dat plan omvat watergebonden bedrijvigheid in milieucategorie 4.2., aldus de brief van wethouder Geers.