Overzicht berichten De Brand

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2008 | Gewijzigd op: 12-11-2008
Voor site van Würth zie  Wurth

Geen helihaven bij de Brand 25 juni 2008
Een helihaven  voor commerciële bestemmingen is bij de Brand geen haalbare kaart.  Eerst zou er een helihaven op Pettelaarpark komen. Maar daartegen maakte de gemeente bezwaar ivm te verwachten geluidspverlast voor omwonenden.
De Brand kwam in beeld, maar Rijkswaterstaat vindt dat niet geschikt. RWS heeft een wegwerkplaats op de meest zuid-westelijke kop van de Brand nabijde de A2.
Er is nog een kans dat de zuid-oostelijke kop van het bedrijfsterrein geschikt is.

Gemeente legt afspraken kanaalomleiding vast 
13 november 2007.

De gemeente verklaart zich bereid oostelijk van de kanaalomleiding, nabij de Rosmalense Aa een ecologische verbindingszone aan te leggen. Dat riviertje wordt nabij de Brand met een sifon onder het kanaal door geleid. Die aanleg kost de gemeente, tezamen met nieuwe sluizen, ruim 12 van de totaal 25 miljoen euro.
 
Den Bosch gaat het oude traject, vanaf het punt waar de omleiding afhaakt van dat traject, tot aan de -oude - uitmonding in de Maas, in eigen beheer nemen. Dan is er nog de aanleg van een 'nat' [als uitbreiding van de Brand] bedrijfsterrein voorzien.  Die afspraken werden de vorige week [7 november 2007] door de deelnemende partijen RWS, St. Michielsgestel en de waterschappen Aa en Maas nog eens ondertekend.
Het werk zal pas begin 2009 aanvangen en in 2014 gereed zijn.

Eerste bedrijf op Treurenburg/De Brand vol, 28 maart 2007.

Het eerste schaap is over de dam: Midi Center [Alkmaar] gaat bouwen op het nieuwe - maar zich moeizaam ontwikkelende - bedrijventerrein Treurenburg. Vandaag -woensdag 28 maart 2007- werd met het stadsbestuur de  reserveringsovereenkomst ondertekend. Daarbij waren aanwezig onder meer wethouder Roderick van de Mortel en Zonneveld-Burgers, projectleider van Midi Center. Met deze vestiging heeft Midi Center, dat ion september 2007 gaat
bouwen, haar derde bedrijfsverzamelgebouw in de stad. De gemeente meldt dat - nu de Brand vol raakt - zich voor Treurenburg meer gegadigden hebben aangediend.  Dat heeft mede te maken met de versoepeling in bouweisen. Aan twee wensen is tegemoet gekomen: kleinere bouwkavels en het vervallen van een ondergrondse parkeergarage.

Stad investeert 2 miljard tot 2002 in projecten 19 december 2006.
Na jaren in het Guardianenhof te hebben gezeten heeft de gemeente eindelijk de weinig aantrekkelijke en uit de loop liggende expo 'Stad in de Etalage' teruggehaald naar het Stadskantoor. Die ruimte werd vanmiddag officieel door
wethouder Geert Snijders geopend met een toespraak in het Bestuurscentrum en een druk op de knop, waardoor in het deel van het Stadskantoor [aan de straatzijde/Wolvenhoek] de jaloezieën van de ramen open gingen. In zijn toespraak had de wethouder er nog naar verwezen: Bij een modern bestuur hoort ook een transparante expositieruimte [etalage].

Deze zaal wil zowel de actualiteit als een visie op de toekomst laten zien, aldus Snijders, die met de genodigden vervolgens een rondgang maakte over 'Parels aan de Bossche Kroon, zoals de expositie met kaarten, beelden en
animaties over de Westelijke Spoorzone en de A2-zone is genoemd.
's-Hertogenbosch staat voor een periode [tot aan 2020] waarin 2 miljard geïnvesteerd gaat worden in projecten langs het spoor, zoals de verbreding van de rondweg, fly-overs bij de Dieze-spoor- brug en bij Vught en de aanleg van de Avenue A2, dat een nieuw stedelijk kantoren- en zakencentrum over de A2 moet worden op de plek waar de spoorlijn naar Nijmegen de A2 kruist. 'Bij die nieuwe toegangspoort van Brabant is ook nieuw station gepland, aldus Snijders, die
verder ook de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van een bedrijfsterrein voor de natte industrie [mbt het kanaal] op de Brand, bij die  investering schaarde.
Van die 2 miljard draagt het Rijk 600 mijloen euro bij. Dat moet wel, want dat bedrag gaat de draagkracht van de stad te boven, aldus Snijders, die in het kader van deze grote investering een beroep op de private sector deed om in de
projecten te participeren.


 
  Achter het Provinciehuis ligt het industrieterrein De Brand.
foto © gerard monté, 18 mei 2005

TNT ontslaat minstens 250 Bossche werknemers
12 april 2006.

TNT wil in 't land ruim 1000 banen in de sorteercentra van TPG Post schrappen. Van die vijf centra zijn er van het grote voorsorteercentrum in de Brand 250 Bossche banen bij. De oorzaak van deze bezuinigingsingreep is de afname van
postverzending en de toename van de concurrentie door nieuwe postbedrijven.
TPG verwacht door het zelf opstappen door natuurlijk verloop van werknemers en het niet verlengen van contracturen dat het zal meevallen met de ongedwongen ontslagen. Gisteren en vandaag zijn/worden de werknemers van het bijna tienjarig  bestaande centrum op de Brand ingelicht over de reorganisatie, die in eind 2008 moet zijn afgerond. Het aantal van 250 is minimaal aangezien het vaak gaat om banen die door twee part-timers worden ingevuld.
Eerder gingen er door automatisering al honderden banen bij TPG Post verloren
Omleidingsbesluit kabinet voor Zd-
Willemsvaart 11 maart 2006.

Het kabinet heeft gisteren besloten tot omleiding van de Zuid-Willemsvaart volgens de regiovariant. Dat betekent dat de aanleg van een ecologische zone  boven de Brand en onder Rosmalen is opgenomen, dat door opschuiving van het
tracé, op de kruising met het spoor naar Nijmegen, een stedelijk knooppunt kan worden gerealiseerd en dat het natuurgebied nabij de Koornwaard [die zelf vervuild is] beter blijft gespaard. Met het ruim 300 miljoen kostende werk zal
volgend jaar worden begonnen. De verwachting is, dat na zeven jaar [2014] de omleiding, die de binnenstad vrij maakt van  gesloten bruggen, en het economisch waterverkeer bevordert, is afgerond.


Onderscheiding voor oprichter Würth
19 november 2005.

Vrijdagmiddag 18 november 2005 heeft de oprichter van Würth prof. dr. Reinhold Würth een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde tijdens de  uitreiking van de Erasmusprijs in Paleis Noordeinde in Den Haag. Burgemeester
Rombouts speldde hem de versierselen op behorend bij Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Würth heeft in 50 jaar uit een klein familiebedrijfje een internationaal handelsconcern ontwikkeld met 344 bedrijven in 81  landen dat 50.000 medewerkers telt.
Würth Den Bosch was in 1962 de eerste buitenlandse vestiging. De  eigenaar/directeur bracht de kunst dichter bij de mensen. Inmiddels is de 'Kunstlocatie Würth' op de Brand. 8.000 kunstwerken uit zijn privé-collectie circuleren tussen 9 Würth musea. Daarnaast ondersteunt Würth Nederland uiteenlopende projecten op kunstzinnig en sociaal-cultureel gebied.

Van Amelsfoort nieuwe eigenaar Borzopand
11 juli 2004

Het pand Verwersstraat 21 is gekocht door René van Amelsfoort*. De op het gebied van projectontwikkeling nog niet zo'n bekende zakenman verwierf het pand, waar het geslacht Van Rosmalen sedert 80 jaar woonde en zaken deed. Door een
verhuizing naar de Amsterdamse Keizersgracht- dichtbij de Spiegelstraat- komt er een einde aan de galerie Borzo in Den Bosch.
De toekomst van het riante pand is nog niet zeker. Van Amelsfoort is in onderhandeling met buurman Jo Timmermans die drie jaar geleden -na overname van de helft van 'Borzo' op nummer 19A en B- in het rechter deel van het opgesplitste pand deels een eigen galerie vestigde en het andere deel in beheer gaf bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Voor die heemkundekring is het pand eigenlijk te klein. Overigens voor Timmermans ook. Timmermans, die bezig is met de opzet van een Jeroen Boschcentrum in de St. Jacobkerk, liet de koop van de 'andere helft van Borzo' aan zijn neus voorbij gaan.
Van Amelsfoort bezit ook al Verwersstraat 22B, waar Timmermans  de nog lopende Moerkerkexpositie onderbracht.

De Vughtse juwelierszoon René van Amelsfoort [*1961] bezit nog panden onder meer op St.Jorisstraat 11, Lange Putstraat 22-24, Julianaplein 6, Vughterstraat 29 en Postelstraat 21, 23 en 25, ook 29-31 en 69-71 en nog zeven panden in Vught.
Naast deze 'Van Amelsfoort Onroerend Goed', kantoor houdende op de Brand, staan nog de bv's 'Van Amelsfoort Goud en Zilver' en de cadeau-importmij 'Van Amelsfoort Golden Gifts'.


Terug naar boven