Martin Berens op 78-jarige leeftijd overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-04-2021 | Gewijzigd op: 10-04-2021
Martin Berens op 78-jarige leeftijd plotseling overleden 
 
......................
Toenmalig burgemeester Ton Rombouts speldde bij Martin Bertens op 26 april 2013 in het Bestuurscentrum de versierselen op behorend bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
foto's © henk van esch, 26 april 2013.
...........

Op Tweede Paasdag, 5 april 2021, is op 78-jarige leeftijd Martin Berens plotseling overleden. Berens was in Engelen/Bokhoven in diverse gremia actief en in de stad als vrijwilliger in het Jheronimus Bosch Art Center.
Zo was hij tot 2014 lid van de bestuursraad van Engelen/Bokhoven Behalve dat hij een man met humor was kenmerkte zijn bemoeizucht hem van de andere kant. In vele opzichten maakte Berens zich verdienstelijk, zoals voor het openbaar vervoer van  en naar Engelen en de oprichting van een wijkbus Engelen-Bokhoven, maar ook als bondslid van de FNV zette hij zich in voor sociale aspecten. Als een gedreven prater, ging hij ook met de pen aan de slag, onder meer als redactielid van de Tweeterp.
Ook is Martin, in zijn tijd in Hellevoetsluis, van 1975-1980 redactielid van het Parochienieuws Hellevoetsluis geweest, waar hij ook bestuurslid was van de stichting Openbare Bibliotheek [1979-1981].
Martin toonde zich in zijn Bossche tijd daarnaast een echte Bourgondiër, die zich als zodanig in het Jeroen Boschjaar manifesteerde als kok van het Bosch Diner namens het team Engelen.
Martin Berens werd in 2013 koninklijk onderscheiden. Hem werden door toenmalig burgemeester Ton Rombouts de versierselen van lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.
De afscheidsdienst van de geliefde vrijwilliger Martin Berens vindt zaterdag 10 april 2021 in het JABC plaats. Bewoners van kasteel Leliëhuijsen houden vroeg in de mrogen voor hun markante en geliefde bewoner een uitgeleide.