Revitalisering De Rietvelden dichterbij gekomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2009 | Gewijzigd op: 02-07-2009
Boven: Luchtfoto van Huiskes aan de Zandzuigerkade en Heineken met zijn eigen energiecentrale.
Rechts: Ook Heineken gezien vanaf de Ertveldplas met de Trierbrug op de voorgrond.
Rechts boven: De CHV was een van de eersten die vertrok van de Rietvelden. Ook de Afvalstoffendienst volgt  waarschijnlijk als laatste. In Treurenburg is de nieuwbouw al gestart.


foto's © peter van gogh 8 oktober 2004 [r-boven] 16 augustus 2005 [r.en l].

 

In het voornemen bedrijfsterrein De Rietvelden te revitaliseren streeft de gemeente er naar nog  twee vuilverwekkende bedrijven aan te kopen en te doen verhuizen.
Het gaat om Huiskes Metaal dat naar Waalwijk verhuist en Van Erp IJzer-en Metaalhandel, ook aan de Zandzuigerkade, waarvoor mogelijk in Den Bosch een terrein kan worden bestemd.
Oorspronkelijk was Heineken met zijn waterwinning de aanleiding de Rietvelden aan te pakken. In een vervolg ging de gemeente akkoord, maar de aankoop van de metaalbedrijven bleef toen nog een struikelblok. Door de concentratie van Huiskes in Waalwijk werd er al een grote stap gezet.
Na het vertrek van beiden moet de gemeente de vrijgekomen grond nog gaan saneren.  Alles bij elkaar genomen gaat het de gemeente ruim 10 miljoen euro kosten.
Eerder vertrok al recyclingbedrijf Wagenaars [naast de CHV] naar Boxtel.

Eigen energie
De ondernemersvereniging Rivu [Rietvelden- De Vutter] gaat mogelijk een eigen energiefirma oprichten bedoeld om eigen stroom via zonne-energie te gaan opwekken.  Een werkgroep neemt dit idee in onderzoek.