Toch vier windmolens op Windpark De Rietvelden.

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2019 | Gewijzigd op: 07-08-2019
Op het Windpark De Rietvelden komen toch vier in plaats van drie  windmolens. Dat komt doordat het beroep tegen het schrappen van die vierde molen door de rechtbank [dd.07082019]  gegrond is verklaard. Het betekent dat de omgevingsvergunning voor dat park onherroepelijk is en met de bouw van vier molens kan worden begonnen. Het maakt ook dat door deze vierde molen, en de enige molen op Treurenburg, er een cluster ontstaat hetgeen ook een beleid is van de provincie.
 
Beeld van het toekomstige zicht
het clustervan vijf windmolens
op de Rietvelden-Treurenburg
.
...........................................................................