Impressie van de vier windmolens die op Windpark De Rietvelden komen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2020 | Gewijzigd op: 13-08-2020
Impressie van de situatie van vier 119 meter hoge windmolens die in 2021 in De Rietvelden worden geplaatst.
foto © windpark de rietvelden, 2020.
De initiatiefnemers zijn tevens de afnemers Heineken, firma Barten,  familie Pennings en de coöoperatie Bossche Windwolen West en het bedrijf Pure Energie. 
Het voorwerk van plaatsing van vier 177 meter hoge turbines in De Rietvelden begint eind dit jaar met de aanleg van de funderingen en leidingen  en volgend jaar volgen de 119 meter ashoogte en 117meter rotordiameter hoge turbines met elk drie windvanen. Het type is Nordex N117, de stilste die er zijn. 
Bron: Brabants Dagblad dd. 13082020.

Bericht van 4 augustus 2019 Toch vier windmolens in bedrijfspark De Rietvelden.
Op het Windpark De Rietvelden komen toch vier in plaats van drie  windmolens. Dat komt doordat het beroep tegen het schrappen van die vierde molen door de rechtbank [dd.07082019]  gegrond is verklaard. Het betekent dat de omgevingsvergunning voor dat park onherroepelijk is en met de bouw van vier molens kan worden begonnen. Het maakt ook dat door deze vierde molen, en de enige molen op Treurenburg, er een cluster ontstaat hetgeen ook een beleid is van de provincie.
 
Beeld van het toekomstige zicht
het clustervan vijf windmolens
op de Rietvelden-Treurenburg
.
...........................................................................