Aanpak vervuiling Rietvelden

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2005 Brouwer Heineken maakt de toestand van het grondwater op de Rietvelden actueel Dat komt door de grondsanering die momenteel op het terrein van sloopbedrijf 'Huiskes Metaal' en Van Erp gebeurt. 

Vooraan de Dieze het sloopbedrijf vanHuiskens en middenin de Heinekenbrouwerij Zicht op de Rietvelden vanuit een luchtballon vanaf Engelen met de Trierbrug .
foto's © peter van gogh, 8 april 2004 [boven] en 16 augustus 2005.

Momenteel draait de discussie over de komst van een bedrijf met afvalverwerking. Milieu Service Brabant van Wagenaars. Dit Boxtels bedrijf koos domicilie op de voormalige locatie Cehave aan de Graaf van Solmsweg. 
In dat licht komen ook andere bedrijven met vuil-en afvalverwerking -zelfs met zware metalen - in beeld. 
De actualiteit is voor Heineken aanleiding weer eens de aandacht te vestigen op het schone drinkwater waarvan de brouwer gebruik maakt. Voor Heineken betekent de komst van Wagenaars een verhoogd risico bij de productie van bier, waarbij schoon grondwater een essentiële rol speelt. 
Het beleid van de lokale en provinciale overheid die in de procedure de komst van een afvalverwerker mogelijk maakte, staat ter discussie.De afvalverwerkers klagen erover dat deze overheden niet meespelen bij hun wens naar elders te verkassen.

Naast Wagenaars aan de Graaf van Solmsweg zit ook al Barten recycling. Tegenover Wagenaars was al jaren het overslagstation van de Bossche Afvalstoffendienst gehuisvest.  
Huiskes heeft overigens ook een vestiging aan de Ruwekampweg.