Verslag eerste Lijsttrekkersdebat in de Knillispoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2021
Verslag eerste lijsttrekkersdebat in de Knillispoort op  zondag 12 december 2021.
....
Het debat in de Knillispoort voltrok zich tussen Sjef van Crey [Gewoon Gedreven], Bram Roovers [SP].  Het debat, dat zich vooral toespitste op huisvesting en energietransitie, stond onder leiding van de  oud politicus  Antoine Jacobs.
Sjef van Crey was tegen de woonverplichting bij het verkopen van je woning, zeker in kleine gemeenten.Ook vond hij het vooroplopen bij de energietransitie niet op zijn plaats zolang bijv. de opslag van waterstof nog steeds niet is geregeld . Bram Roovers vond dat je de energietransitie ook moest bekijken in het kader van de globale klimaatveranderingen. Roovers vond zich een fervent voorstander van de woonverplichting om daarmee de woningnood aan te pakken.
Sjef van Crey bleef bij de meeste onderwerpen vooral hameren op het lokale perspectief en Bram Roovers liet blijken dat te respecteren, maar keek-tegen het licht van SP's actiepunt 'energie-armoede'- toch liever naar het grotere belang van de politieke besluitvorming.