Gemeente sjoemelt met cijfers randweg bij nieuwbouw Willemspoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-09-2021 | Gewijzigd op: 02-09-2021
De gemeente past de geluidsbelasting thv Willemspoort aan aan de bestaande-drukke-  randweg met verouderde gegevens  Daarmee gaat zij, zoals de bewoners van Willemspoort klagen, op de stoel van de  projectontwikkelaar zitten.
Willemspoort Zuid grenst aan de Noordsant van het complex aan de randweg.  De gemeente gebruikt oude gegevens over de verkeersintensiteit om de bouw van Willemspoort Zuid  vergunningsgerechtig te maken. aldus klagen bewoners bij de inspraakronde.. 

Om nieuwe flats langs die randweg te kunnen bouwen en die vergunningsgerechtigd te maken worden achterhaalde gegevens van de verkeersintensiteit aangepast /zeg  opgerekt om deze bouw te kunnen onderbouwen.
Bepaalde aanbevelingen uit  het toenmalig rapport  worden niet uitgevoerd..Bij het aanspreken bij de gemeente hierover worden deze aanbevingen terzijde geschoven..
Op uitvoerige correspondentie met VOF Willemspoort en de gemeente,  kwam geen reactie. Intussen zijn individuele procedures [ o.a. een inspraak notitie] gestart.