Bouw Willemspoort [500 woningen] vangt dit jaar aan.

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2022
Links het Jeroen Boschziekenhuis, middenin de bestaande bouw op Willemspoort en rechts -in wit- de toekomstige bouw van 500 huizen[appartementen]. De Gement ligt aan de voorzijde van deze foto.
Gemeente en Heijmans ondertekenden op woensdag 20 juli 2022 hun samenwerking bij het realiseren van circa 500 woningen in Willemspoort-Zuid bij het Jeroen Boschziekenhuis.De bouwstrook ligt op de Zuidkop van Willemspoort dichtbij de Gement. Dat project bestaat uit  de bouw door Brabant Wonen van 176 sociale huurwoningen en circa 90 woningen in de middelhuur. Door die bouw wordt ingespeeld op de vraag naar sociale huurwoningen onder de huurgrens van € 763,47 en op de toename aan eenpersoonshuishoudens Daarom bouwt Heijmans naast 77 reguliere sociale woningen ook 99 tiny appartments.De woningen worden gegroepeerd rond drie groene hoven. Daarbij komt er een gemeenschappelijke tuin voor alle bewoners.
De eerste bouwfase van ongeveer 350 woningen [ waaronder 176 sociale huurwoningen] vangt nog dit jaar aan. Daarnaast komen er 130 koopwoningen. In de tweede fase worden er nog eens 150 woningen gebouwd waaronder 90 van Brabant Wonen [middenhuur € 980]..
Bij deze bouw is een openbare parkeergarage voorzien en commerciële zorgvoorzieningen.