Nieuwe ruimtelijke visie voor Willemspoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2013 | Gewijzigd op: 02-09-2021
Het gebied Willemspoort, gelegen tussen het KW 1-College en het Jeroen Boschziekenhuis, zou ontwikkeld worden als stad met ruim 500 huizen en een  bedrijfspromenade, afgestemd op zorg en food. Zo staat het in het vastgestelde plan dat in 2006 door de gemeenteraad werd bekrachtigd. Die visie is, zo gaf wethouder Geert Snijders vanmiddag 11 november 2013 aan, op onderdelen aangepast. Dat komt door 'de veranderde marktomstandigheden'.  B&W leggen het nu opnieuw aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.
 
 
Nieuwe opzet van invulling Willemspoort bij Jeroen Boschziekenhuis: fase gewijze aanpak.  

Na studie blijkt dat de verplichte, gedeeltelijke overbouwing van de randweg en een nieuwe parkeergarage een te grote financiële claim op het project leggen. Snijders: 'Het past evenmin om alles in één keer te doen.

Gefaseerd ontwikkelen
Heijmans, woningcorporatie BrabantWonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan nu het plandeel ten noorden en het deel ten zuiden van de randweg onafhankelijker van elkaar te ontwikkelen. Dit plan gaat uit van zeven flats [met in totaal 320 appartementen] in een parkachtige setting. Er is een onderverdeling in sociale huur, beleggershuur en koopappartementen.

Het bewonersparkeren wordt niet in één grote parkeergarage ondergebracht, maar komt aan de randen. Daardoor kunnen de ongeveer zeven appartementencomplexen gefaseerd worden gebouwd. Op termijn zal het transferium aan de Vlijmenseweg worden verplaatst naar de westzijde van het ziekenhuis. De daar te realiseren parkeergarage maakt dan de weg vrij voor de verdere invulling van het noordelijk deel.

Zuidzijde
Het gedeelte ten zuiden van de randweg, grenzend aan de Gement, dat in samenspraak met het JBZ kan worden ingevuld, blijft onveranderd: commerciële en zorgvoorzieningen en de mogelijkheid van wonen langs de Gement.