Carnaval gaat so wie so door!

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2022 | Gewijzigd op: 01-02-2022
Oeteldonks carnaval gaat door. Maar alleen: Hoe?
Ondanks alle vooruitlopende berichten over carnaval 2022, gaat het feest door.  Alleen al doordat de horeca gewoon open is en doordat de uitbundige carnavalsvierders gewoon naar Oeteldonk afreizen.
De vraag is nog steeds,  zowel voor de burgemeesters [o.a.Jack Mikkers] als voor de handhavers en politie:  hoe die viering zal verlopen.... Het antwoord op de vraag HOE, volgt half februari [wel aan de late kant..]. wanneer de minister Dilan YesiIgöz -Zegerius [Veiligheid en Justitie]  na overleg met de Veiligheidsregio's [burgemeesters], voor het meest reële scenario hebben gekozen.
Er kan intussen dus nog van alles gebeuren. Maar een zittende viering op 1,5m afstand van elkaar zijn geen issues. 

Bericht van 25 januari 2022 landelijke afstemming over viering carnaval.
Carnavalsgemeenten gaan gezamenlijk viering 2022 met elkaar afstemmen. Hoe om te gaan met carnaval en corona in de publieke ruimte kwam ter sprake in het Veiligheidsberaad op 24 januari 2022. De afspraak is om met de minister van Justitie en Veiligheid daarover in gesprek te gaan met als doel de carnavalsvieringen op elkaar af te stemmen zodat niet -zoals in bericht [dd. 18012022] hieronder blijkt, elke gemeente al of niet, of later een eigen viering heeft.
Burgemeester Mikkers nam het initiatief voorafgaand daaraan afstemming te vinden met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s waar dit speelt. In die afstemming gaan de gemeenten de verschillende scenario’s met elkaar bespreken uitgaande van hun kennis en ervaring.
Doel is dan uit te komen, op basis van landelijk afgestemde scenario’s,  tot een passende aanpak van [de viering van] carnaval .Met name gaat het daarbij om de activiteiten van de carnavalsverenigingen, het carnaval in de horeca en het straatcarnaval. In die afstemming komen specifiek de toeloop van mensen, de viering in de horecazaken en het handhaven van de 1,5 meter regeling langs.
Buiten dit staat nog de vraag of carnaval door zal gaan of niet. Dus e.e.a. is nog afhankelijk van aanstaande kabinetsbesluiten.

Bericht van 18 januari 2022. Brabant en carnaval
Oeteldonk beslist over de viering van carnaval op1 februari 2022. In ieder geval zal er geen carnaval zijn later dit jaar. De grote optocht is intussen al afgelast.  
Andere plaatsen in Brabant verschuiven de carnavalsviering van datum. En weer andere plaatsen gelasten de viering helemaal af.
Dommelboarzedurp [Vught] verplaatst carnaval naar 15 mei 2022. Dat doet ook Oosterhout maar in deze plaats naar de eerste week van juli. Dan viert Oosterhout het 55 jarig jubileum van haar carnaval.
Made verhuist carnaval naar mei en Berlicum last alle carnavalsactiviteiten af. Intussen heeft ook Oss de optocht voor februari 2022 afgelast. Mogelijk verplaatsen ze die naar juli. 
Info: mede Brabants Dagblad en site Oeteldonksche Club 

Terug naar boven