KPN: voortaan bouwproject Amadeiro op locatie Prins Bernhardstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2021 | Gewijzigd op: 22-10-2021
Tort nu toe volgden wij het bouwproject van BoelensdeGruyter op het voormalige KPN-terrein aan de Prins Bernhardstraat onder het kopje ' KPN binnenstad'. Voortaan gebeurt dat onder de kop Amadeiro, de naam die de projectontwikkelaar /investeerder aan deze toekomstige binnenstadswijk heeft gegeven, daarmee het  Bossche element aangevend.
Het proces begint met het weghalen van de oude zandlaag onder KPN. Daarop kwam een nieuwe zandlaag te liggen. Toen volgde de vloerbewapening met ijzeren 'gevlochten' matten. Die wordt met een speciale laag geëgaliseerd, wat die vloer geluiddempend voor de omgeving maakt. In die vloer worden openingen voor de liftschachten en trappenhuizen vrijgelaten.
In de voorbije weken werd vanaf die grondvloer aan de Noord-Westzijde van het terrein de eerste laag van de parkeerkelder aangelegd. 
Intussen vordert de bouw van de sociale huurwoningen achterin de Mortel, naast de Toonzaal, voorspoedig. De 58 appartementen op de Noordkop van Amadeiro moeten in 2023 klaar zijn.
 
Deze foto is het laatste traject van het weghalen van de oude ondergrond, waarop een nieuwe zandlaag komt te liggen, Deze machine blokkeerde in week 42, toen hij de kuil helemaal leeg maakte, een paar dagen het verkeer op de Oude Hulst-Weversplaats. De machine moest zichzelf ook nog naar straatniveau zien te takelen. Daarna kon het nieuwe zand als onderlaag van de aan te leggen parkeerkelder worden aangevoerd.
foto © paul kriele, 18 oktober 2021.  
 
-Bovenste foto: Het  weghalen van de onderste -oude- zandlaag. Op de foto er onder is men al bezig met nieuw [lichter van kleur] zand te storten en de ijzeren matten aan te brengen.
Rechts staat al een betonmortelwagen te wachten. Want intussen is ook al de bouw aan de Mortel van  58 sociale huurappartementen begionen. Daar is al de vloer van dat gebouw gestort. Deze betonmortelwagens reden en rijden nog dagelijks af en aan
.
-Hieronder: Terrein aan Oostzijde, langs de Mortel: Het leggen van de ijzeren gevlochten 'matten'.
-Onderste foto: Eveneens het leggen van ijzeren matten aan zijde Weversplaats.

 foto's © paul kriele, 1 en 15 en 20  en 22 oktober 2021
 
Het deel op de Noord-West kop, waar de werkzaamheden al verder gevorderd zijn dan op het middenterrein en aan de Oostzijde. Hier wordt de parkeervloer verder technisch en bouwkundig ingericht.  foto © paul kriele, 15 oktober2021 
 

  

Terug naar boven