Erfgoed geeft geheimen bodem onder v/h KPN binnenstad vrij

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2021 | Gewijzigd op: 20-12-2021
Erfgoed geeft geheimen van bodem onder v/h KPN binnenstad vrijgegeven

Op het voormalige KPN-terrein, tegenwoordig als nieuwbouwproject van BoelensdeGruyter Amadeiro geheten, werd in 2019 en 2020  door BAAC onder leiding van stadsarcheoloog Eddy Nijhof bodemonderzoek gedaan. Na enkele maanden zijn de resultaten in beeld gebracht [zie site van Erfgoed].
-Hierboven: Oude kadastrale minuut van 1832. In geel de Prins Bernhardstraat, die pas in 1939 werd aangelegd. In grijs de toenmalige straten met in rood het onderzoeksterrein.
Links het Huis van Bewaring in de St.Jorisstraat en het Refugiehuis op de hoek met de Spinhuiswal. De Mortelkazerne bevindt zich net boven de tekst Weversplaats.
-Hieronder: Op de achtergrond de Zuidwalflat 12-57 en rechts Rijkswaterstaat.

foto's © erfgoed, 2020.

Naast de artikelen die bastionoranje.nl [zoekterm KPN, later Amadeiro] aan weidde, komen nu ook meer gegevens boven water, zoals over de bestemming en ontwikkeling van dit oude deel op de zuidpunt van dit door de ommuurde deel [in begin 1300 aanleg tweede stadsmuur] van de binnenstad. Dat gebied, gelegen tussen Prins Bernhardstraat-Oude Hulst, Weversplaats en Mortel, werd pas in de tweede helft van de 13e eeuw verkaveld. Dwars daar doorheen liep de -later gedempte- Mortelgraaf [twee lopen].
-Hierboven: Bebouwing aan de Oude Hulst, precies op de grens met de Weversplaats , waar [op KPN-terrein] nog lang een soort maisonnettes hebben gestaan. Vroeger stonden hier achter elkaar enkele cama's, ofwel eenkamerwoningen.
-Hieronder: Opgraving van een middeleeuws huis. Op het achtererf stonden enkele poepdozen stonden die uitkwamen  in een beerput.
Ook werden er omgekeerde potten onder de kamervloer aangetroffen. In de volksmond heten die Heksenketels. Zij moesten het gevaar van heksen of ander kwaad bezweren.

foto's © erfgoed, 2020. 

De bebouwing eerst nog met ‘een huis met tuin’ aangeduid, kwam er pas in de 14e eeuw, langs de Oude Hulst en Weversplaats. De Prins Bernhardstraat is pas rond 1939 aangelegd. Een paar nieuwe vondsten, die Erfgoed nu bekend maakt, zoals de waterloop de Mortelgraaf en vondsten aan de zijde Oude Hulst, waar ook enkele eenkamerwoningen [cama’s] stonden. Langs die straat zijn onder de bebouwingen omgekeerde [heksen] potten opgegraven. Potten die heksen en het kwaad moesten bezweren. Achter een van de huizen stond een latrine [met enkele poepdozen op rij] en een afvoer naar een beerput. 
-Hierboven: Houten beschoeiing van de Mortelgraaf.
-Hieronder: Rechts religieus insigne met Adrianus Geraardsbergen als ridder en links een boer [links] met trekdier aan de ploeg en een phallussymbool [rechts] voorop. .De insignes werden verkocht op jaarmarkten en kermissen.
  foto's © erfgoed, 2020.
............................................,...

De houten beschoeiing van de Mortelgraaf kwam ook in beeld. Op de bodem hebben archeologen van de BAAC resten van looierijen en aardewerkfragmenten [tijdperk 1450-1450] opgegraven. Uit de modder van de waterloop zijn diverse insignes, daterend uit de 14e en 15e eeuw verzameld [lood-tinnen draagspeldjes]. Ze zijn afkomstig uit pelgrimsplaatsen. Reizigers, die ze daar kochten, brachten ze mee terug naar huis. Het gaat om afbeeldingen van heiligen, relikwieën en op meer profane insignes bijv. een gevleugeld trekdier. 
Zie de site van Erfgoed.

Terug naar boven