Aannemer JanssendeJong: Verslag Amadeiro over 2021

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2021 | Gewijzigd op: 23-12-2021
Aannemer JanssendeJong sluit met bondig overzicht bouwfasen in 2021 van Amadeiro af.
Overzicht met westelijk deel van Amadeiro richting Prins Bernhardstraat. De breeplaten voor de begane grond van de toekomstige woningen zijn gelegd. Vertvolgens wordt een raster van stalen bewapening aangebracht. foto © paul kriele, 23 december 2021.

Nu de bouw in 2022 bovengronds voortgaat,  dus met de 158 middensegment huurhuizen  aan de Prins Bernhardstraat, Oude Hulst en Weversplaats en ook de 62 sociale huurwoningen aan de Mortel en naast de Toonzaal [Prins Bernhardstraat], sluit aannemer JanssendeJong het jaar met een bouwoverzicht af. 
Ook werden in de afgelopen zomer de bronnen voor de warmte -koude opslag  geboord [de zgn WKO-installatie]. Alle appartementen krijgen - op en duurzame manier - warmte.
Doordat ook al overal de begane grond vloer is gestort, komt de [huizen] bouw in het vervolg bovengronds, ofwel op straatniveau. 
Amadeiro aan de Noordkant, zijde Prins Bernhardstraat, daar is al begonnen met het zetten van de prefab wandelementen voor de 158 midden segment huurwoningen. Ook is de ingang van de parkeergarage [links niet zichtbaar naast de 'oud bouw' van KPN], ruw weg klaar.
foto's © paul kriele, 22 december 2021.
 
 
Op de  voorgrond de zuidhoek van Amadeiro bij de Mortel. De  begane grond van de woningen is overal klaar door het leggen van 'Delta beams' en breedplaten.
Vervolgens werd al begonnen met het leggen van leidingen voor de woningen  [hier langs de Weversplaats en de Mortel]
........................
 Zicht op bouw van de Zayazwoningen. Op de achtergrond reikt de bouw van 62 sociale huurwoningen al met het leggen van breedplaten op de derde verdieping.  
foto's © paul kriele,  23 december 2021.

Ingang Parkeerkelder aan zijde Prins Bernhardstraat.
 
Ingang parkeerkelder. op de oude plek waar de KPN-ers hun fiets of auto konden parkeren. foto © paul kriele, 6 december 2021.

Terugblik werkzaamheden Amadeiro
Met het einde van het jaar voor de deur blikken we nog één keer terug op het project Amadeiro in 's-Hertogenbosch. 

JANUARI
We zijn gestart met het plaatsen van een nieuwe zendmast langs De Mortel. De oude zendmast stond in de geplande binnentuin en moest zodoende plaatsmaken. Met een grote telescoopkraan is de oude zendmast gedemonteerd. Toen deze oude eenmaal plat lag is het in stukken geknipt zodat deze gerecycled kon worden. Ook de oude fietsenstalling en het trappenhuis op de hoek van de Prins Bernhardstraat en Oude Hulst is gesloopt. De dakaansluiting tussen het kantoor en het trappenhuis hebben we later aangeheeld met de dakpannen die vrijkwamen bij de sloop van de noord- en zuidvleugels van het originele gebouw.
FEBRUARI In februari zijn we begonnen met de demontage van de te slopen vleugels van het originele gebouw. Hiervoor hebben we de kozijnen en de dakpannen voorzichtig verwijderd. Deze dakpannen hebben we opgeslagen en worden later hergebruikt bij de renovatie van het middenblok.
MAART Na het verwijderen van de kozijnen en de dakpannen zijn we op de hoek van De Mortel en Weversplaats gestart met de sloop van het bestaande gebouw. Een grote hydraulische knijper knipte de betonnen constructie in stukken om vervolgens het puin te verbrijzelen. Het wapeningsstaal werd gescheiden van het beton. Om overlast door stofontwikkeling tijdens de sloop zo veel mogelijk te onderdrukken, zat in de kop van deze knijper ook een watersproeier. Samen met een externe, onafhankelijke partij hebben we een monitoringsplan opgesteld. Op verschillende locaties rondom het bouwterrein zijn trillingsmeters opgehangen. Deze waren ingesteld op twee waardes. Een signaalwaarde ter waarschuwing en een grenswaarde met een ruime marge om tijdig te kunnen ingrijpen en zo geen schade aan omliggende gebouwen te veroorzaken.
APRIL In het begin van het tweede kwartaal hebben we de sloop van de bovenbouw in het zuidblok afgerond. Vervolgens konden we beginnen aan de tweede fase van de sloop. Dit vond plaats in het noordblok tussen de Prins Bernhardstraat en De Mortel. Hier bouwen wij voor woningcorporatie Zayaz 62 sociale huurwoningen. Tegelijkertijd met de sloop in het noordblok, zijn we in het zuidblok gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. Om de parkeerkelder veilig te kunnen uitgraven, zijn we begonnen met het vormen van een CSM-wand in de grond. CSM staat voor Cutter Soilmix en stelt ons in staat om een betonwand te vormen in de bodem. Bij deze methode wordt er met een grote freeskop aarde gemengd met cement, water en staalprofielen.
MEI Ongeveer vier weken na aanvang hebben we fase 2 van de sloop van het noordblok afgerond. Restte ons nog één te slopen deel: de atoomkelder in het zuidblok. Deze atoomkelder bracht wat uitdagingen in de vorm van trillingen in de grond met zich mee. De grote betonschaar werd vervangen door de lichtere sloopmachine met betonschaar. Een sleuf langs De Mortel leidde helaas niet tot verlichting. Na overleg met de gemeente stapten we uiteindelijk over op een nog lichtere machine met een hakhamer. Deze had wel een typerend geluid waardoor we maximaal vier uur per dag konden werken aan deze sloop.
JUNI In juni was de gehele CSM-wand gereed. Deze loopt volledig rondom de contouren van de parkeerkelder. De afronding van de CSM-wand betekende ook de start van de graafwerkzaamheden. Dit ging gepaard met een archeologisch onderzoek. Zo is er een vierkante, houten waterput uit het eind van de 15e eeuw gevonden. Deze vierkante varianten zijn minder voorkomend en daardoor een waar pareltje om te vinden! Verder zijn er oude fundaties van middeleeuwse woningen en verschillende aardwerken gevonden, zoals een narrenfluitje uit de 15e eeuw. Juni stond ook in het teken van het boren van funderingspalen. Het merendeel van het zuidblok is gefundeerd op de parkeerkelder maar het deel wat daarbuiten valt wordt gefundeerd op boorpalen. Ook bij het noordblok hebben we funderingspalen gestort. Deze zijn later verbonden door een plaatvloer.
JULI Naast werkzaamheden aan de fundering van de nieuwbouw hebben we funderingen voor de vaste kranen aangebracht. Er zal zowel in het noord- als in het zuidblok één kraan geplaatst worden. Deze zullen ons helpen met de logistieke uitdaging die bij het binnenstedelijk bouwen hoort. Bijvoorbeeld voor de wandbekistingen en vloerplaten tijdens de ruwbouw. In juli zijn ook de bronnen van de WKO-installatie geboord. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Met dit systeem zullen straks alle appartementen op een duurzame manier verwarmd worden.
SEPTEMBER Na een welverdiende bouwvak in augustus zijn de werkzaamheden in september op een spectaculaire wijze hervat met de plaatsing van de twee torenkranen. Ook werd het eerste deel van de parkeerkelder onder het zuidblok ontgraven, voorzien van wapening en een betonvloer.
OKTOBER Na de stort van het eerste deel van de keldervloer zijn we gestart met de stort van de eerste kelderwanden. Het resterende deel van parkeerkelder is gelijktijdig ook uitgegraven, voorzien van wapening en een gestortte werkvloer. Bij het noordblok hebben we de begane grondvloer gestort en zijn de eerste prefab wandelementen geplaatst. Aangezien deze volledig geproduceerd worden in de fabriek konden ze meteen na levering geplaatst worden.
NOVEMBER Inmiddels zijn in het eerste deel van de parkeerkelder het merendeel van de kelderwanden en -kolommen gestort. Hier konden we beginnen met het leggen van de Delta Beams en de eerste breedplaten ten behoeve van de begane grondvloer. Aan het einde van de maand hebben we ook deze begane grondvloer kunnen storten. Ondertussen worden er in het noordblok grote stappen gemaakt aan de 62 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Zayaz. Aan het einde van de maand was de ruwbouw van de begane grond en de eerste verdieping gereed. Per twee weken realiseren we hier een verdieping.
DECEMBER In de laatste maand van het jaar hebben we het bouwtempo zeker niet laten zakken. De hellingsbaan naar de parkeerkelder is gestort en ook het storten van de begane grondvloer is nagenoeg gereed. Dit betekent dat we hier het nieuwe jaar vanaf straatniveau omhoog kunnen bouwen. Ook in het noordblok halen we onze voet niet van het gaspedaal af. We ronden het jaar af met het leggen van breedplaten op de derde verdieping. In het nieuwe jaar zullen we verder gaan met het installeren van de installaties en het afronden van de ruwbouw.  

Terug naar boven