Mariabeeld aan Oude Hulst ingezegend.

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2023 | Gewijzigd op: 08-07-2023
Inzegening van Mariabeeld op hoek Oude Hulst in poroject Amadeiro 
In het project  Amadeiro is in het hoekpand Oude Hulst/Prins Bernhardstraat vrijdagnamiddag 7 juli 2023, de feestdag van de Zoete Moeder [van Den Bosch], een Mariabeeld ingezegend. Dat deed plebaan Vincent Blom op uitnodiging van de projectontwikkelaar BoelensdeGruyter de initiatiefnemer [en vanaf 2009 eigenaar]  van het project met ruim 200 huurwoningen in de binnenstad waar sedert de jaren 50 het Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch, later KPN haar burele had.

Hierboven: De inzegening van het Mariabeeld op de gevel Oude Hulst
door plebaan Vincent Blom.foto © paul kriele, 7 juli 2023.
Op kleine foto vlnr.: links broeder Rangel, Rogier Rombouts, leden van de Lieve Vrouwe Broederschap en plebaan Vincent Blom. 
foto © bernadette van de gevel-westgeest, 7 juli 2023

Met de plebaan kwamen - met een vertraging van een Bosch kwartiertje- afgevaardigden van deBroederschap van Onze Lieve Vrouwe en collega pastoor Paul Jansen van  de Sint Cathrien, naar deze locatie waar de bouw in augustus moet zijn afgerond.
Het Mariabeeld [van 1 meter hoog] is door het bisdom uit een gesloten klooster aan BoelensdeGruyter beschikbaar gesteld. ‘Het past, aldus de plebaan,  in de al vanaf de 17e eeuw gehouden bidroute. Deze aloude Omgang wordt levend gehouden door de jaarlijkse Stille Omgang en de noveen [negen daagse individuele bidtocht]. Dit beeld is een nieuwe toevoeging aan deze eeuwen oude beêweg,’ aldus plebaan Blom.
Met een zegening gaf de plebaan ook sympathie en steun aan de nieuwe bewoners van Amadeiro dat ’… ze in saamhorigheid onder de Schutse van de Zoete Moeder de toekomst mogen ingaan’.
Aansluitend sprak de projectleider /gastheer Rogier Rombouts die zich verheugd toonde over de schenking van de plebaan van het Mariabeeld en de steun van de Mariaverenigingen bij deze ceremonie. In een korte uitleg over de functie van Amadeiro, ‘ een modern woonproject in de binnenstad’, wees Rombouts kort op de historie van de in 1939 aangelegde Prins Bernhardstraat die indertijd de loop van de Oude Hulst [en dus van Beêweg] door brak. Het was een uitleg als verdediging  van de keuze om het beeld aan de noordelijke kant van de kopgevel van dit hoekpand te plaatsen.
Na enkele door de plebaan uitgesproken bijbelteksten werd met  het  gezamenlijk zingen van het lied van de Zoete Moeder,  deze inzegening afgesloten.
Van boven af:
-De Toespraak door de projectleider van BoelensdeGruyter Rogier Rombouts.
-De aanwezige toehoorders en onderaan
-De verlate aankomst van de plebaan en pastoor Paul Jansen [Sint Cathrien] en leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw
.  foto's © paul kriele, 7 juli 2023. 

Terug naar boven