Podcast met 103-jarige Martien Craane

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-04-2023 | Gewijzigd op: 30-05-2023
Martien Craane werd op 7 mei 2020 103 jaar. Dat was reden hem al vooraf - in februari 2020 - te gaan interviewen in zijn aanleunwoning op de Kasterenwal. In zijn levensverhaal komen zijn jeugd, de diverse woonplekken en de beroepen van vader [wagenmaker] en grootvader [smid] langs.
Martien ging naar de Nutsschool, toen nog in de Keizerstraat. Daarvan vertelt hij over enkele onderwijzers. 'Ik was zelf een middelmatige leerling,'vertelt hij. 'Maar ik heb toch alle zes klassen doorlopen'.  
Martien ging via sigarenstripper bij Azijnman, nog in de jaren eind dertig de handel in. Hij koos niet voor Goulmy en Baar als eerste werkgever. Die waren anti-socialist en Martiens vader was fel lid van de SDAP.  Na opgeklommen te zijn tot stripmonteur werd hij ontslagen De bazen vonden dat hij teveel ging verdienen en kozen voor een ander. Eerst was hij visventer en na de oorlog stond hij met zijn vrouw Tonnie Kooijman met bonnetterie op markten in en rond Den Bosch. 'Daar was het ook het gezelligste.'
Al als jongeman en ook later als ondernemer leerde hij veel Bossche joden kennen, uit vriendschap en ook zakelijk. 'Maar veel van hen zijn niet teruggekomen', vertelt hij. In de oorlog deed hij ondergronds werk en hielp stiekem joodse mensen aan voedsel. Martien was een verwoed supporter van BVV. Zondags liep hij naar Heidelust in Vught om de Bossche voetballers  te zien spelen. Dat ging meestal te voet, of hij sprong stiekem achter op  de tram. 


Martien Craane

foto © paul kriele,
26 februari 2020.
....................................

Deze podcast met Martien Craane  is te beluisteren door links het icoontje met Bossche Stadsgezichten aan te klikken.  Of direct op deze link 'Stadsgezichten'  te klikken.